Obcí, které ještě nemají vybudovaný vodovod nebo kanalizaci, je na okrese stále dost.

Na vodovod čekají i lidé bydlící v části Mutěnic od cihelny k letišti. „Máme sice studnu, ale voda není stoprocentní. Na vaření a na pití ji musíme kupovat v PET lahvích,“ poznamenal včera Zdeněk Hrbek z Mutěnic.

Obec už ale výstavbu vodovodu plánuje, a to společně s kanalizací. „Ta je pro nás prioritou. Ale vyjde na desítky milionů korun, proto se to bez dotací neobejde,“ zmínila se starostka obce Jana Uhriková.

U vodovodu schází větev od cihelny k letišti. „Počítáme s tím, že pokud budeme dělat výkopy kvůli kanalizaci, napojili bychom na to při jedné práci i vybudování vodovodu,“ dodala starostka.

Další z obcí, kde mají lidé trápení s kanalizací a vodou, jsou například i Němčice na Volyňsku. Lidé tu čerpají vodu z vlastních studní. Problémy nastávají při každém větším suchu.

„Studny nestačí a musíme vydávat omezení na odebírání vody. Je to většinou zákaz zalévání a podobně. Nejméně vody většinou bývá v lokalitě zvané Na Drahách směrem na Hoslovice. Myslím, že nejhorší za poslední léta byl rok 2003, kdy byla ta velká sucha,“ zmínil se starosta Jan Vastl. Lidé se prý na omezování vody většinou neshodnou. Hádají se, kdo ho dodržuje a kdo ne a vznikají tak zbytečně nesváry.

Na vyřešení problému jsou ale potřeba peníze, které obec s rozpočtem kolem milionu korun nemá.
„V letošním roce chceme nechat vypracovat projekt na vybudování čistírny odpadních vod a novou větev kanalizace. Chtěli bychom na tuto akci zažádat o dotace a přidat k tomu i vybudování vodovodu, pokud to půjde,“ poznamenal starosta.

Největším dodavatelem vody na Strakonicku je společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, která zásobuje pitnou vodou 35 obcí okresu. Cena za vodné a stočné je ale v jednotlivých obcích různá. „Schvalují ji na základě návrhu vodohospodářských společností zastupitelstva měst a obcí. V ceně se promítá výše nutných investic do obnovy a provozování infrastruktury, daně, ceny za elektrickou energii nutnou pro provoz čistíren odpadních vod či úpraven vody a další položky,“ vysvětlila rozdíly v ceně tisková mluvčí společnosti VaK JČ Renáta Kollarczyková.

Většinu obcí na Strakonicku zásobuje vodou společnost Vodovody a kanalizace Jižní Čechy.
Ceny v jednotlivých obcích :
      vodné   stočné
Bavorov    37,56  21,06
Volyně      29,00 18,32
Čestice     32,84 21,58
Mužetice   34,75  16,57