Pokuta 16,5 milionu korun. Tolik hrozí strakonické radnici za stavební parcely na Jezárkách. Měla porušit smlouvu, na jejímž základě převedl stát příslušné pozemky na město. „To není tak docela pravda, jsme odhodláni se případně pustit i do soudního sporu,“ konstatoval starosta Pavel Vondrys.
„To se tedy bojím, co s těmi pozemky bude,“ vyslovil obavy Vladimír Trnka, jehož dům na jedné z parcel na Jezárkách už stojí. „Ani v krajním případě se to nedotkne pozemků. Ty zůstanou v majetku města,“ zdůraznil Vondrys.

Všechno začalo podle informací radnice před více než deseti lety. Tehdejší okresní úřad bezúplatně převedl na město pozemky v lokalitě Jezárky. Jednak na vybudování domova důchodců, jednak pro bytovou výstavbu. „Ve smlouvě byla také dvacetiletá majetková blokace,“ vysvětlil Vondrys.
Poté město začalo připravovat stavební parcely. Vytvořený projekt však nepatrně zasáhl i do cizích pozemků. Radnice tedy přistoupila k jejich směně. „Průběžně jsme všechny kroky dávali na vědomí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,“ podotkl starosta. Město parcely nabízelo lidem s podmínkou, že ke skutečnému převodu dojde až po uplynutí oné dvacetileté lhůty. Řada stavebníků ale přicházela s tím, že by potřebovala jako zástavu k hypotéce i pozemek.

„Vznesli jsme dotaz na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Trvalo dva roky, než jsme dostali odpověď,“ přiblížil Vondrys. V té době ale byly běžné desetileté blokace, a tak město dostalo doporučení, aby požádalo o zkrácení. Taková lhůta by vypršela loni v listopadu. Vše se opět táhlo více než rok.

„Nakonec jsme dostali z ministerstva financí vyjádření, že jsme porušili smlouvu, a tudíž souhlas se zkrácením nepřipadá v úvahu. A navíc nás čeká sankce,“ dodal starosta. Vzhledem k výměře to dělá 14 milionů korun. Pokud vůbec k porušení podmínek došlo, měla by se podle něj zvažovat jeho míra. Pokud by se totiž pokuta týkala jen směňovaných pozemků, jednalo by se o nějakých třicet tisíc korun.

Druhý případ se týkal pozemku pro domov pro seniory. Ten tam sice stojí, ale radnice v části prostoru vytvořila tři parcely, které logicky navazují na ty sousední. Tady jde o 2,5 milionu. „Smlouva ale nic takového vyloženě nezakazuje,“ poznamenal Vondrys.