Už potřetí se od pondělí začne po osmi vytypovaných místech ve Strakonicích přesouvat speciální měřicí vůz Zdravotního ústavu v Českých Budějovicích. Jeho přístroje monitorují zejména koncentrace oxidu siřičitého, dusičitého a uhelnatého, prachové částice, ozón a benzen. Podle celkových měření město sestaví takzvanou imisní mapu, která bude jedním z podkladů pro tvorbu územního plánu a lidé ji najdou i nawebových stránkách města. Prvním stanovištěm je křižovatka u Hvězdy. Na snímku jsme včera zachytili Ivanu Hrubcovou ze zdravotního ústavu.