Výuka v konzultačním středisku Písek, Bankovního institutu VŠ Praha, byla v pátek zahájena v písecké Sladovně. Studium zahájilo třiapadesát uchazečů. Bankovní institut vznikl v roce 1999 jako první soukromá vysoká škola v České republice, což byl u nás zcela nový prvek vysokého školství.

V Písku se budou vyučovat obory bakalářského studia právní administrativa v podnikatelské sféře a oboru veřejná správa a Evropská unie. Postupně přicházeli budoucí studenti, aby před rektorem Františkem Jiráskem a členy akademické rady institutu složili svůj imatrikulační slib a byli tak přijati do akademické obce.