Radnice chce na obnovu hradu shánět další peníze. Nyní například uzavřela smlouvu o dílo na vypracování žádosti o dotaci z regionálního operačního programu. „Měla by to být poslední fáze rekonstrukce budov po straně smerem k řece,“ vysvětlil starosta Pavel Vondrys.

Prvním rozsáhlým projektem týkajícím se této památky byl Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu. K jeho realizaci došlo od konce roku 2005 do srpna 2006, kdy se konal dudácký festival. Jednalo se tehdy o rekonstrukci všech příjezdových komunikací, vstupních prostor, nádvoří, sociálních zařízení a podobně.

Druhá akce nesla název Obnova a nové využití strakonického hradu pro rozvoj cestovního ruchu na Strakonicku. Projekt řešil obnovu některých objektů. Patřila k němu třeba i revitalizace parčíku směrem k letnímu kinu či hradní safari.

To vše za významné podpory evropských fondů, státu i kraje. Přesto podíl města šel do desítek milionů. Přeměna nevyužívané sýpky na víceúčelový sál a další etapa obnovy zámku, kde sídlí základní umělecká škola vytáhne z městské kasy dalších bezmála osm milionů korun. Ty by se měly přidat k dotacím z takzvaných norských fondů. Realizace je vzhledem k náročnosti plánovaná na roky 2008 až 2010.

Čtěte také zde.