Strakonice

Strakonická radnice vyplatila vloni v oblasti sociálních dávek na pomoci v hmotné nouzi téměř osm a půl milionu korun.

Podle vedoucí sociálního odboru Lenky Vysoké je to o něco méně než rok před tím, kdy ještě neplatila nová legislativa.

Dopady některých změn se začínají projevovat teprve nyní. „Ale na jejich hodnocení je ještě příliš brzy,“ dodala Lenka Vysoká.

Blatná

V loňském roce vyplatili na sociálním odboru Městského úřadu v Blatné 2 300 000 korun na dávkách pomoci v hmotné nouzi. Převážnou část 2 004 000 korun tvořil příspěvek na živobytí. Dále na mimořádnou okamžitou pomoc bylo vyplaceno 55 000 korun.

„Tuto dávku využili lidé například pro vybavení domácnosti nebo z důvodu hrozby újmy na zdraví, kdy se octli bez finančních prostředků a na jinou dávku nesplňovali podmínky,“ informovala včera vedoucí sociálního odboru MěÚ v Blatné Drahomíra Návratová. V jednom případě dávka pomohla mírnit následky lednového orkánu Kyrill.

Letošní reforma vyškrtla dávku pro zdravotně postižené, kterou pobírali na zvýšené životní náklady. „Na tuto skutečnost jsme písemně upozorňovali už koncem loňského roku,“ uvedla vedoucí sociálního odboru.

Největší položkou 30 500 000 korun, je loni nově zavedená dávka Příspěvek na péči. U té lze předpokládat, že se bude v dalších letech zvyšovat.
„Výplaty ostatních dávek pro zdravotně postižené se v posledních létech pohybují zhruba ve stejné výši,“ konstatovala Drahomíra Návratová.

Vodňany

Ve Vodňanech byla situace obdobná. Nejvíce se loni vyplatilo na dávkách pomoci v hmotné nouzi – 2 900 000 korun. Z toho dělal příspěvek na živobytí 2 170 000 korun.

„Mimořádná okamžitá dávka byla například přiznána v případě, kdy rodině vyhořel dům. V dalších případech na základní vybavení nábytkem u holobytů a šesti osobám pomohla po návratu z nápravného zařízení,“ uvedla za sociální odbor městského úřadu Kateřina Houdková.

A jaký je dopad reformy na některé skupiny lidí? „Jednou ze změn v roce 2008 je, že v případě dávek pomoci v hmotné nouzi se letos nevalorizovalo životní minimum, od kterého se odvíjí výše dávek,“ poznamenává.

Letošní novinkou v sociální oblasti je i to, že osoby, které se ocitly v hmotné nouzi, jsou osvobozeny od regulačních poplatků ve zdravotnictví.
„K tomu jim vydáváme potvrzení pro lékaře, které platí na dobu třiceti dnů,“ zmínila se Kateřina Houdková.

Slávka Petráková. Jana Štroblová