Práce s dětmi a mládeží a sportovní aktivity podpoří v příštím roce jihočeské krajské programy.

V každém z nich je k rozdělení 5,5 milionu korun. U programů pro práci s dětmi a mládeží je záměr podpořit pravidelné zájmové činnosti a vzdělávání i na mezinárodní úrovni. Dále akce zaměřené na neorganizované děti a mládež, na podporu mladých talentů a jejich soutěží a na rozvíjení informačních systémů a klubů otevřených dveří.

„Programy podpory sportu mají pět okruhů. Rekonstrukci venkovních sportovišť, obnovu vybavení sportovních zařízení, mezinárodní spolupráci v oblasti sportu, veřejně přístupné sportovní akce s převahou zaměření na mládež a také organizaci přeborů Jihočeského kraje,“ říká radní Marie Hrdinová.

Žádosti včetně příloh jsou k dispozici od 1. prosince na webových stránkách Jihočeského kraje a také na oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu kraj〜ského úřadu. Je možné je podávat do 15. ledna. Informace jsou na: www.kraj-jihocesky.cz.