„Máme proto také zásobník projektů,“ zmínil se tajemník městského úřadu Jan Tůma. Ten v současné době obsahuje asi dvě stovky záměrů z nejrůznějších oblastí. Odbor rozvoje pravidelně informuje radní jak o podávaných žádostech, tak i o aktuálních výzvách. Projektů, které se podařilo realizovat z různých externích zdrojů, podle jeho názoru přibývá. „Nyní dokonce musíme posílit oddělení externího financování, protože má stále více práce,“ doplnil tajemník.

Poslední velkou akcí, na kterou se takto povedlo sehnat peníze, byl v loňském roce Hrad Strakonice – obnova národní nemovité kulturní památky a její využití pro další rozvoj regionu. Pod tímto názvem se skrývá proměna dalších dvou budov bývalé sýpky na víceúčelový sál a pokračování na zámku, kde sídlí základní umělecká škola.

Příspěvek z finančního mechanismu EHP/Norska v tomto případě činí 45 314 081 Kč a spoluúčast je 7 996 639 Kč. Tato dotace byla předběžně schválena, ale realizace ještě nezačala. To už je třetí akce týkající se památky, jejíž významnou část získalo město v roce 2002 do svých rukou, na kterou šly evropské peníze.

Některé velké projekty Strakonic spolufinancované ze zdrojů EU

2003 – Obnova lávky přes Volyňku – dotace 2 988 413 Kč, spoluúčast 340 680 Kč

2005 – Obnova a nové využití hradu pro rozvoj cestovního ruchu – dotace 14 004 000 Kč EU a 2 154 000 Kč kraj, spoluúčast 13 316 498 Kč

2005 – Hrad Strakonice – infrastruktura cestovního ruchu – 10 042 694 Kč EU a 11 069 556 Kč ministerstvo pro místní rozvoj (MMR), spoluúčast 12 226 834 Kč

2005 – Metropolitní síť moderního města/Strakonice.net – 5 667 705 Kč EU a 755 694 Kč MMR, spoluúčast 2 148 627 Kč