Nedávné Dny zdraví se setkaly s kladným ohlasem u veřejnosti. V rámci čtrnáctidenní kampaně proběhlo 18 akcí, kterých se zúčastnilo celkem 1 550 zájemců o problematiku zdraví.

„Lidé měli možnost navštívit dny otevřených dveří v různých organizacích, informovat se o jejich činnosti, popřípadě konzultovat vlastní zdravotní problémy. Mnozí z nich také využili nabídky ke sportovní aktivitě a relaxaci,“ uvedla pracovnice MěÚ ve Strakonicích a koordinátorka projektu Zdravé město Jaroslava Mrůzková.

Do akce Dny zdraví se zapojily Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, strakonický český červený kříž, město a městský úřad, nemocnice, Občanské sdružení PREVENT, Oblastní charita Strakonice, STARZ, a zdravotní ústav.

Další kampaň Dnů zdraví je v plánu i v příštím roce.