Ta je v tomto případě jakousi prodlouženou rukou státu, protože zajišťuje agendu Programu obnovy venkova. Jen v loňském roce z něj bylo na Strakonicku vyplaceno v souhrnu téměř patnáct milionů korun.

Situace v této oblasti není přitom nijak jednoduchá. Každoročně se totiž kritéria pro poskytování účelových dotací upravují v závislosti na výši schválených prostředků v rozpočtu Jihočeského kraje a na celkovém objemu žádostí a počtu žadatelů. Také u jednotlivých dotačních titulů se liší minimální i maximální výše dotace.

Spolupráci s obcemi na uvedené úrovni má na strakonické radnici na starosti Pavla Němcová na odboru rozvoje. Obcím může pomoci s postupy při podávání žádostí, při poskytování dotace, při podávání žádostí o provedení závěrečného vyhodnocení akce, ale poskytne také další informace ohledně těchto účelově vázaných dotací.

Žádat o dotaci z POV může obec nebo svazek obcí. „V rámci Jihočeského kraje stanovuje zásady pro poskytování účelových dotací krajské zastupitelstvo a rozhoduje též o jejich poskytování,“ vysvětlila za strakonický městský úřad pracovnice pro styk s veřejností Marie Tůmová.

 

Dotace z POV v roce 2007 na Strakonicku

Dotační titul Počet žádostí Celkem poskytnuto Kč

1 – 4 56 8 076 000

6 12 1 389 000

7   4 3 843 000

8 25 1 243 000

1 - Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

2 - Komplexní úprava veřejného prostranství

3 - Obnova a zřizování veřejné zeleně

4 - Rekonstrukce místních komunikací, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení

6 - Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

7 - Integrované projekty venkovských mikroregionů

8 - Dotace úroků z úvěrů