Přes tři miliony korun by mělo stát opatření, které ochrání Chelčice před vodou valící se do obce z polí téměř při každých přívalových deštích. Obec dosud žádná opatření nemá.

„Dům jsme měli vytopený v roce 1996. Voda, kterou nestačily pobrat kanály, se vracela a vytopila sklepy. Bydleli jsme tehdy v novostavbě teprve čtyři roky. Obec nám vyšla vstříc a na kanálech nechala udělat zpětnou klapku, ale za každé protipovodňové opatření budeme vděční,“ říká Dagmar Slavíková z Chelčic.

Voda zasáhla více lidí. „Jsem si jistá, že za takové opatření budou rádi i sousedé. Je to taková jistota, člověk stále žije ve strachu a neví, co kdy přijde,“ dodala.

Ohroženy bývají většinou tři nebo čtyři nemovitosti v okolí návesního rybníku a u nové výstavby.
„Při přívalových deštích docházelo k erozi půdy, zanášela se kanalizace a voda se vylévala na komunikace,“ vysvětlil problémy starosta obce Jiří Iral.

Navržen je zatím otevřený průleh, který by vodu z polí zachytil a odváděl ji přes jímací objekt do kanalizace. Součástí opatření je také odbahnění návesního rybníku a jeho další stavební úpravy.

Rozpočet na akci je vyčíslen na 3 200 000 korun. Obec by ráda získala na protipovodňová opatření peníze z dotací.
„Zatím musíme požádat o stavební povolení a do vhodného dotačního titulu o finanční prostředky,“ poznamenal starosta.