Senioři mají od 1. ledna k dispozici pečovatelskou službu Oblastní charity (OCH) Strakonice. I přes širokou nabídku služeb využívají většinou jen dovoz obědů.

„Zájem je tak velký, že v současné době jsou obě auta na rozvoz obědů plně vytížená a nové žádosti jsou řazené do pořadníku,“ informovala za OCH Olga Medlínová. Kromě Blatné se začínají ozývat i lidé z Lažan, Mačkova, Bezdědovic nebo Myštic.

Oproti této službě není nabídka ostatních úkonů v plném rozsahu využívaná. „Kromě mytí oken a masáží jich nabízíme široký rejstřík. Jde například o úklid, dovoz k lékaři, pomoc při osobní hygieně, až po obstarání nákupů,“ říká koordinátorka OCH Hana Pajdlová.

Jde jen o počáteční ostych. S tím se ženy z OCH setkaly i ve Lnářích. „Tam jsme začínaly v říjnu. A teď se lidé naučili objednávat i nákupy i doprovod,“ ujišťuje koordinátorka.

„Využila jsem toho hned ze začátku. Přivážejí mi obědy a jsem spokojená. S včasností, množstvím i kvalitou. Jiné služby si zatím objednávat nebudu. Na úklid už mám delší dobu svoji pomocnici,“ zmiňuje se Zdeňka Zeisová (85).

Pečovatelské služby jsou podle prvních zkušeností více využívané ve městě, méně na venkově. „Požadavky na úklid nebo na nákup jsou častější v Blatné. Na vesnicích stále fungují rodinné svazky nebo sousedská pomoc,“ podotýká Hana Pajdlová.

„Takové služby jsou potřeba. Ale já osobně o tom zatím nevím. Myslím si, že by byla třeba větší osvěta,“ namítla Eva Vrchotová z Blatné.

Lidé se na pečovatelské služby informují přímo v kanceláři v Tyršově ulici v Blatné nebo si poznatky předávají mezi sebou. Výčet a ceník služeb je i v tiskovinách charity, které jsou na mnoha místech k dispozici.

„Kontakty navazujeme i z naší strany. Návštěvami v rámci takzvaného sociálního šetření, abychom se dozvěděli, jaké potřeby lidé mají,“ dodává Hana Pajdlová.