Co je to Czech POINT?

Jedná se vlastně o zkratku, pod kterou se sdkrývá Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. To je projekt, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech pointbude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa.

Do projektu Czech point se zapojila i strakonická radnice. Na čtyřech místech je tak možné žádat a hned i získat čtyři druhy výpisů – z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku i z rejstříku trestů.

 

Lidem tak odpadne řadu dní trvající čekání na zaslání příslušného materiálu nebo cesty na úřady do Českých Budějovic nebo dokonce do Prahy. „Vloni jsem si dával přihlášku do jednoho výběrového řízení. K ní chtěli i výpis z rejstříku trestů. Dojet pro něj jsem si nemohl, a tak jsem měl docela nahnáno, aby mi vůbec přišel včas,“ zmínil se dvaačtyřicetiletý Vlastimil Kovanda .

Pod názvem Czech POINT se skrývá Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Vše vychází z myšlenky, že úřady by měla obíhat data a ne občan. Na jednom místě bude možné získat více druhů dokumentů, a člověk tak nebude muset ani obcházet různá oddělení úřadu.

Na strakonické radnici tedy funguje Czech POINT na čtyřech pracovištích – na matrice v hlavní budově, na stavebním úřadu v nádvorní budově a na oddělení evidence obyvatel i živnostenském úřadu v budově bývalého okresního úřadu. Na každém z těchto míst bude mít přitom přístup do tohoto systému více pracovníků.

„Výpis z obchodního rejstříku si sice může na stránkách justice kdokoliv vyjet, ale třeba pro účely správního řízení si pro něj podnikatel musel dojet na krajský soud,“ poznamenal tajemník městského úřadu Jan Tůma.

Dosavadní způsob vyřizování žádostí o zmíněné výpisy podle jeho slov nepadá, ale stává se jakousi náhradní variantou.

Místo cesty do metropole stačí zajít na radnici

Czech point nyní poskytuje čtyři druhy ověřených výpisů. „To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný poplatek, může požádat o ověřený výpis, který vzápětí obdrží,“ uvedla za městský úřad Marie Tůmová. Na strakonické radnici je to přitom možné kromě matriky na dalších třech místech.

O výpis z katastru nemovitostí může žádat anonymní žadatel na základě listu vlastnictví, či podle seznamu nemovitostí. V prvním případě je třeba znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Ve druhém katastrální území a dále buď parcelní číslo nemovitosti nebo číslo popisné. O výpis lze žádat i podle seznamu jednotek, když je budova takto dělena. Pak je ovšem nutné znát i její číslo.

O výpis z obchodního rejstříku opět může požádat anonymní žadatel, a to na základě identifikačního čísla obchodní organizace (IČ). I v případě živnostenského rejstříku může o výpis požádat anonymní žadatel, opět na základě IČ. První strana uvedených tří druhů výpisu stojí 100 korun a každá další 50 korun.

O výpis z rejstříku trestů občan může nyní požádat na základě občanského průkazu nebo pasu. Cizí státní příslušník, má–li trvalé bydliště v ČR. Zatím není možné vydat výpisy zplnomocněncům. Výpis je zpoplatněn 50 korunami.