Základní škola Čestice byla jednou z mnoha škol, kde se v úterý studenti zapojili do celostátního testování znalostí CERMAT (Centrum pro zjišťování výsledů vzdělávání). „Test dovedností z matematiky, českého jazyka, obecných znalostí a dotazník vypňovalo šestnáct deváťáků,“ uvedla ředitelka školy Martina Kalová. Po vyhodnocení výsledků získá škola procentuální srovnání toho, jak si jako celek i její jednotliví žáci vedou, co se týká znalostí ve srovnání s ostatními vrstevníky v kraji i celé republice. „Máme za sebou už test z matematiky. Byl lehký tak napůl, ale zdálo se mi, že na něj máme docela málo času, některé výsledky jsem už ke konci musela tipovat,“ uvedla Alena Sovová, která bere test jako přijímačky nanečisto.