Výstavba bioplynové stanice před téměř deseti měsíci rozbouřila emoce na Česticku.

Josef Daněk, který zastupuje společnost VKB Čestice, která chtěla provoz zřídit, už si ale záměrem není tak jistý.
„Zatím je vše na mrtvém bodě. Stavební úřad ve Volyni náš záměr nepovolil. Odvolali jsme se na kraj a uvidíme, co bude dál,“ uvedl Josef Daněk.


Společnost prý zvažuje mnoho věcí. Jaké, to Deníku říci odmítl. „Momentálně nejsme rozhodnuti, jestli budeme bioplynovou stanici stavět. Je to tak na padesát procent,“ dodal. Ještě v březnu ale jasně tvrdil, že s bioplynem podnikat chce.


Co tedy vedlo k zamítnutí stavby? „Výstavbu jsme zamítli. Více k tomu říci nemohu. Odvolací úřad ale naše rozhodnutí zrušil a navrhl vše k novému projednání. Vyzvali jsme tedy Josefa Daňka k doplnění podkladů. Pak se teprve může záležitost projednávat dál,“ zmínila se vedoucí odboru výstavby a životního prostředí ve Volyni Jana Kostková.

Jak se situace vyvíjí, sledují i občané. „Víme, co se děje. Svůj pohled na situaci jsme nezměnili a stojí za námi i městys Čestice. Že by nás Josef Daněk zviklal k tomu, abychom proti stanici nebojovali, a přesvědčil nás o tom, že proces přeměny na bioplyn nepáchne, když víme opak, to se nestane,“ řekl jeden z obyvatel nedaleké Doubravice Jaroslav Truhlář.

Ten stál také u zrodu petice proti vzniku bioplynové stanice. Během tří dnů na ní bylo 110 podpisů obyvatel z Čestic a okolí. Lidé poukazovali pře〜devším na nesrovnalosti, které se v záměru dočetli.

Jednou z nich byla i vzdálenost bytové zástavby. „V záměru stálo, že má být 800 metrů od stanice. Ve skutečnosti je nejbližší dům vzdálen asi sedmdesát metrů. Do pěti set metrů jsou Doubravice a Střídka,“ uvedl Truhlář.

„Je nesmysl stavět tu bioplynovou stanici. Investor v této oblasti nehospodaří a veškeré suroviny by musel dovážet ze vzdálenosti minimálně pěti kilometrů,“ uvedl starosta Čestic Milan Žejdl.

Podle územního plánu a závazné vyhlášky městyse Čestice nesmějí být v určené oblasti zpracovávány produkty živočišné výroby a nic, co by mělo vliv na životní prostředí anebo objekty pro bydlení.