Až dvousetletým stromům v aleji pod kostelem sv. Jana hrozilo pokácení. Záměr s jejím prohlášením za kulturní nemovitou památku nechá tuto dominantu krajiny dožít.

„Jedná se o velice významný celek v přírodě. V něm by mělo docházet pouze k minimu kácení, spíše k dosadbě a výsadbě,“ upozornil za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích Petr Kunce.

Stromořadím s lipami a akáty, které bylo vysázené v rozmezí dvou set let, se nyní zabývají Národní památkový úřad v Českých Budějovicích a agentura ochrany přírody a krajiny. „Řeší se, zda jej nechat zapsat jako památku spolu s kapličkami křížové cesty, nebo samotné jako významný krajinný prvek,“ poznamenal zastupitel Radomyšle Vladimír Kocourek.

Kapličky křížové cesty už jsou zapsané jako kulturní nemovitá památka. „Proto může obec zažádat o rozšíření zápisu o alej, která je jejich nedílnou součástí,“ informovala za Národní památkový ústav v Českých Budějovicích Marie Pavlátová. Konečné slovo bude podle Kocourka na zastupitelích.
Díky zapsání aleje mezi kulturní nemovité památky nebo významné krajinné prvky povede snazší cesta k sehnání peněz na její záchranu. „Jde téměř o sto padesát lip tří druhů. Stromy potřebují údržbu. Protože špatným zásahem, ke kterému došlo před desítkami let, jsou koruny některých z nich značně poškozené. Mohutná lípa u kostela měla být dokonce pokácena,“ uvedl Vladimír Kocourek.

Vzácné stromořadí vede dvěma směry. Jeden je od kostela sv. Jana k železničnímu přejezdu, druhý směrem na Osek.