Není kde zaparkovat. Tak stále naříkají lidé žijící na sídlišti 1. máje s více než třemi stovkami bytů. Tento problém pálí i tamní obyvatelku Evu Máckovou. „Jinak by to bylo vcelku příjemné klidné místo, odkud ani není daleko do přírody. Jen kdyby tu bylo víc parkovacích míst,“ poznamenala.

Pětačtyřicet stání pro automobily přibude ještě letos v rámci druhé etapy regenerace tohoto sídliště. O tom informovala místostarostka Ivana Říhová. Budou to ale asi jediná, která zde budou moci nově vzniknout. Zmiňované území je ze dvou stran sevřeno rušnými komunikacemi, z další řekou a z té poslední je mlýnský náhon, mateřská škola a další zástavba. „Po rozšíření tam bude celkem 184 parkovacích míst plus sedm stání pro invalidy,“ zmínila se. Všechna nová místa mají vzniknout nejrůznějšími úpravami podél komunikace uvnitř sídliště.

„Bohužel tato sídliště byla projektována úplně za jiné situace,“ podotkla. Nikdo před léty nepočítal s takovým počtem automobilů, jako je v současnosti.
Podle radními schválených výsledků výběrového řízení by tuto etapu regenerace měla dělat písecká stavební společnost Casta. Cena, za kterou to bude dělat, je 7 378 843 korun včetně DPH. Dotace z ministerstva pro místní rozvoj je ve výši 4 miliony korun. „Odhad projektanta byl kolem 13,5 milionu korun,“ dodala místostarostka.

Práce by měly začít co nevidět a skončit ještě v letošním roce.

Co bude následovat
První etapa regenerace strakonického sídliště 1. máje se týkala části směrem k sousedícím rušným komunikacím. Uskutečnila se vloni. Druhá etapa se nyní dotkne především bezprostředního okolí průběžné komunikace stáčející se tímto územím. Pro třetí etapu pak zbude prostor mezi panelovými domy směrem k řece. Realizovat se bude podle dotací.

Z 1. máje povede na Mlýnskou nový chodník

Strakonice – Vydlážděná stezka vyšlapaná od restaurace Splávek kolem mateřské školy až na Mlýnskou. To je jedna dobrá zpráva, kterou přinese chystaná druhá etapa regenerace sídliště 1. máje. „Je to výhodná zkratka, když jdou nakoupit do Hvězdy nebo i dál do města. Chodí tudy spousta lidí,“ zmínila se obyvatelka sídliště 1. máje Marta Schránilová.

Právě stav cest pro pěší je kromě nedostatku parkovacích míst další bolestí tohoto sídliště. Podle slov místostarostky Ivany Říhové má být v rámci zmiňované etapy vydlážděno, ať už v rámci rekonstrukce či zcela nově víc než dva tisíce metrů čtverečních chodníků. „Bude to například i nový povrch směrem k lávce přes mlýnský náhon,“ poznamenala.

A co dalšího projekt druhé etapy obsahuje? Například 12 kontejnerových stání s kapacitou pro 57 nádob na domovní odpad. „Některá budou rekonstruována, další přibudou nově. Tato sběrná místa by měla být rozmístěna pravidelně, aby to všichni tamní obyvatelé měli zhruba stejně daleko.
Asfaltovat se bude silnice procházející sídlištěm. Instalovány budou nové lavičky, odpadkové koše a také veřejné osvětlení. Obnovou projde opěrná zídka podél jednoho z chodníků v délce asi 163 metrů. Rozsáhlý bude rovněž zásah do zeleně. Vysazeno bude například 25 vzrostlých stromů, což bude náhrada za rozsáhlé kácení starých vyžilých dřevin.

První etapa
V uplynulém roce strakonické sídliště 1. máje prošlo první etapou regenerace. Ta se týkala především části této lokality podél hlavních komunikací, tedy Lidické a Písecké, které ji ze dvou stran obepínají. Dělaly se oddychové plochy, veřejné osvětlení, instalovaly se odpadkové koše a vysazovala se zeleň. Bylo předlážděno 2678 metrů čtverečních chodníků. Také v tomto případě Strakonice mohly využít státní dotaci. Náklady byly za 4,4 milionu korun a 3 miliony činil příspěvek z ministerstva pro místní rozvoj.