Soutěže doplnila tombola v městském domě kultury a poté ještě loutková pohádka v sále U Mravenčí skály.

Získané peníze půjdou na Dětské centrum Jihočeského kraje ve Strakonicích.