Názory na to, co by mělo být v uvolněné školní budově v ulici Lidická se množí. Nicméně radnice s rozhodnutím o jejím osudu stále otálí.

O využití pro organizace zaměřené na volný čas byla řeč už vícekrát. To si dovede představit i Kateřina Hokrová, kterou jsme včera oslovili v ulicích Strakonic. „Myslím si, že by tam mohlo být nějaké středisko pro děti, kam by mohly chodit na různé kroužky. Toho je tu podle mě nedostatek,“ poznamenala.

Zájem o přestěhování do této budovy by mělo nejen mateřské centrum Beruška, ale i Junák či Český červený kříž. Co, člověk to názor. Jen obchody si tam místní lidé moc nepřejí. Nanejvýš občerstvení a podobně.

Podle místostarosty Pavla Pavla ale zatím nejsou určena žádná pravidla pro obsazování. „Jednou z myšlenek je i třída pro předškoláky. Kapacita místních mateřských škol je zatím dostatečná, do budoucna by jim to ale mohlo odlehčit,“ zmínil se o myšlence vzniklé na komisi školství. Zda dojde ke konkrétnímu rozhodnutí do konce prázdnin, ale neřekl.

V souvislosti s Lidickou se mluvilo také o nízkoprahovém centru pro mládež. I takové zařízení by tam společně například s mateřským centrem Beruška mohlo existovat. Objekt má dva vchody a je možné ho stavebně oddělit.

I když se 1. stupeň z Lidické už nadobro odstěhoval, bude část prostor ZŠ škola Povážská ještě nějaký čas využívat, například obě tělocvičny pro 2. stupeň. Zůstane též keramická pec, pro níž zatím na Povážské není místo.

Jana Štroblová, Robina Lískovcová