Smutný pohled na chátrající Brušákovic kapli vyburcoval jedenačtyřicetiletého Petra Kovaříka z Prahy k neobvyklému činu. Rozhodl se na její opravu ze svého platu zdravotního bratra věnovat městu deset tisíc korun.

„Je mi smutno, když vidím kolem sebe chátrat tolik památek. Vždyť i ta malá kaplička je národní dědictví,“ zmínil se o důvodech daru.

Kaple se nachází na rohu ulic Radomyšlská a Šmidingerova, hned vedle bydlívala jeho babička. „Je pro mě tedy spojena s hezkými vzpomínkami na dětství,“ dodal muž, který ve Strakonicích žil do svých pětadvaceti let.

Okolnosti daru přiblížila mluvčí radnice Irena Malotová. „Jednoho dne telefonoval na radnici. Říkal, že by chtěl na kapličku přispět a ptal se, jak postupovat,“ uvedla.

Slova chvály ze finanční dar zazněla od starosty Pavla Vondryse. „Je to od něj v každém případě hezké,“ řekl. S tím, že by jméno dárce bylo po opravě na kapličce nějak zvěčněno, radnice zatím nepočítá. Podle Ireny Malotové by o tom museli vysloveně rozhodnout radní.

Na rekonstrukci Brušákovic kaple má již město zpracovaný projekt. Stát by měla kolem tří set tisíc korun. V současné době radnice čeká, zda získá dotaci od Jihočeského kraje. Už nyní ale muselo dojít k opravě střechy a krovu.

Petr Kovařík vzpomíná, že zhruba před třiceti lety se v okolí Brušákovic kaple uskutečnila mezi lidmi sbírka. Z ní pak místní tehdy udělali alespoň drobné opravy.

Původ názvu
V době vzniku v 18. století stála kaple mezi poli. Na ně bylo vloženo zástavní právo – povinnost vlastníků kapli udržovat v dobrém stavu. Jelikož pozemky patřily rodině Brušáků, je kaple nazývána Brušákovic či Brušákova.

Brušákovic kaple už je v žalostném stavu

Kaple sv. Jana, nazývaná Brušákovic, stojí na křižovatce ulic Radomyšlská a Šmidingerova. Její stav je žalostný. Aby do ní alespoň nezatékalo, musela začít oprava střechy a krovu.

Podle investičního technika radnice Jaroslava Housky opravy střechy ještě nejsou hotové. Náklady nejsou dosud vyčíslené. „Stav byl takový, že se to prostě udělat muselo,“ poznamenal.

Jak uvedla Věra Samková z odboru rozvoje radnice, podle projektu by celá rekonstrukce měla stát kolem tří set tisíc korun. Dotace z grantu Jihočeského kraje určeného na obnovu drobné sakrální architektury v krajině, o kterou Strakonice požádaly, by měla dělat padesát tisíc korun. „Výsledky by měly být známy v květnu,“ doplnila.

Místostarostka Ivana Říhová si myslí, že oprava kaple bude nutná tak jako tak. Ať město dotaci získá, nebo ne. „Kaple je v tak žalostném stavu, že s ní budeme muset něco udělat co nejrychleji. Navíc je i v registru kulturních památek,“ doplnila.

Brušákovic kaple ale není jediná, kterou v letošním roce radnice plánuje opravit. O příspěvek z totožného grantu Jihočeského kraje má zažádáno rovněž na kapli sv. Václava v Předních Ptákovicích. Na obě dvě akce schválili radní v březnu v případě získání dotací vyčlenění potřebných prostředků v rozpočtu města.

Z historie Brušákovic kaple
Kaple vznikla v průběhu 18. století a byla zasvěcena čerstvě svatořečenému Janu Nepomuckému. Jeden ze dvou prokázaných zázraků, které podpořily Janovo svatořečení, se stal právě ve Strakonicích. Bylo jím zachránění dívenky Rozálie Hodánkové před utonutím, když roku 1718 spadla pod led a dostala se až pod mlýnská kola. Odtud byla za přítomnosti mnoha svědků vytažena po dlouhém hledání živa a zdráva. V okolí kaple se nalezlo dokonce několik koster, stejnokrojové knoflíčky, kulička ze zbraně a gotický klíč. Po přezkoumání B. Dubským z Řepice bylo zjištěno, že se jedná o pozůstatky vojáků z doby napoleonské. Pozůstatky byly poté předány do strakonického muzea. Ačkoliv kaple stojí na frekventovaném místě, je zasunuta za frontou domů, a proto velmi nenápadná. Lze jen děkovat tomu, že kaple nepadla jako jiné za oběť stavebnímu rozvoji uvedené lokality.