Výtěžek sbírky Adra tradičně rozděluje na tři části. První třetina podpoří domácí projekty.

Druhá slouží k tvorbě pohotovostního fondu , který je využíván při mimořádných událostech jak doma, tak v zahraničí.

Poslední třetina jde na dlouhodobé rozvojové projekty v zahraničí.