Rennerovy sady se letos dočkají další revitalizace. Nebude to ale rozsáhlá proměna, jak by se dalo čekat, ale jen dílčí zásah.

Podle starosty Pavla Vondryse půjde hlavně o ozdravné, ale i bezpečnostní řezy stromů. Jakmile radnice vybere firmu, hned mají práce začít. „Technické služby to dělat nebudou, není to jen běžná údržba, ale odborný zásah,“ zmínil se. Firma by měla jak posoudit stav, tak potřebné zákroky provést.

Prohlídka čeká celé Rennerovy sady, pozornost ale bude zaměřená především část od Sokolovské k Havlíčkově ulici. „Část od Sokolovské k nemocnici už celkovou revitalizací prošla,“ připomněl.

Podle Vlastimila Hančla ze Strakonic by tato péče měla být co nejčastější. „Pak se tak snadno nestane, že na někoho spadne větev nebo se vyvrátí celý strom,“ zdůraznil.

Podle Věry Samkové z odboru rozvoje radnice získaly Strakonice na projekt obnovy zeleně, který se týká nezrekonstruované části Rennerových sadů, dvoumilionovou dotaci z Operačního programu životní prostředí. Předpokládané náklady jsou 2,7 milionu korun. „Tyto úpravy se týkají výhradně úprav stromů, výsadby keřů a podobně,“ zdůraznila.

Na celkovou rekonstrukci západní části parku, tedy včetně cest, laviček a podobně, se zatím dotace získat nepodařilo.

V roce 2002 byl park tehdejším okresním úřadem zaregistrován jako významný krajinný prvek. Stáří stromů je tři až asi 100 let.

Na další dotace park čeká

Poslední ozdravné a bezpečnostní ošetření celých Rennerových sadů se uskutečnilo zhruba před čtyřmi roky. První etapa regenerace v prostoru od nemocnice po ulici Sokolovská je hotová téměř tři roky. Část parku směrem k ulici Havlíčkova na svou proměnu dosud čeká. Má zahrnovat kromě zeleně i rekonstrukci komunikací, osvětlení, úpravy kolem altánu závlahu a podobně.

Především nové lavičky by si v parku přála obyvatelka Strakonic Eva Soldátová. „Já vím, že ty asfaltové cestičky nejsou nic moc, ale mně osobně nevadí,“ poznamenala.

Podle Věry Samkové na regeneraci Rennerových sadů město žádalo o dotace z Regionálního operačního programu už v roce 2009. Tenkrát bez úspěchu. „Akce je také zařazena v Integrovaném plánu rozvoje města. Zda se na ni dostane, ale nyní vůbec nelze říct,“ dodala. Prostřednictvím IPRM město získalo evropské peníze, nejprve jsou ale financovány velké investice jako rekonstrukce Velkého náměstí, či regenerace sídliště Mír.

V části Rennerových sadů směrem k ulici Havlíčkova je již zmodernizované dětské hřiště, které přišlo zhruba na jeden milion korun.

V plánu jsou i opravy glorietu, čili altánu, který se tam nachází. Předpokládané náklady jsou bezmála čtyři sta tisíc korun. Případný příspěvek z grantu Jihočeského kraje, o který nyní Strakonice žádají, by mohl činit 239 tisíc korun. V případě úspěchu by k rekonstrukci mohlo dojít také ještě v letošním roce.

Historie Rennerových sadů
Městské sady byly založeny v místech městského opevnění zavezením příkopu. Nesou jméno Antonína Rennera, strakonického rodáka, který po smrti odkázal pozemky třem veřejným institucím ve Strakonicích. V roce 1837 zde byl na umělém návrší postaven pozdně empírový gloriet, drobná parková stavba v podobě otevřeného antického chrámu. Do dnešní podoby byly sady rozšířeny počátkem 20. století. Dalšími zajímavostmi jsou pomník mistra Jana Husa, kašna Antonína Rennera a kaplička sv. Jana Nepomuckého.