Přechovice
Obec má v současné době 107 stálých obyvatel. Čísel popisných je celkem 53, z toho asi dvanáct obývají chalupáři.

Vloni v obci vybudovali sociální zařízení na obecním úřadu. Náklady byly kolem 150 tisíc korun. Příspěvek od jihočeského kraje činil sedmdesát procent.

„Připravujeme také komunikace pro výstavbu rodinných domků u sv. Anny směrem na Volyni,“ uvedl starosta Miroslav Zdychynec. Konkrétně by mělo dojít ke skrytí ornice a rozšíření vozovky, což by mělo stát něco kolem třiceti tisíc korun. Roční rozpočet obce se pohybuje ve výši 1,2 milionu korun.

V plánu je například kanalizace a čistírna odpadních vod. „Máme zpracovaný projekt. Rozpočet je asi na osmnáct milionů korun. Budeme usilovat o dotace, bez nich to určitě nepůjde. I tak si budeme muset na doplatek vzít půjčku,“ zmínil se starosta. Vloni už zkoušeli žádat o dotace, ale úspěšní nebyli. Na podzim by měl být vyhlášen grant Zemědělského intervenčního fondu, tak se pokusí znovu. Kdyby se Přechovicích příspěvek podařilo získat, práce by mohly začít příští rok.

Pokud jde o menší akce, rádi by opravili hasičskou avii. Teprve se ale uvidí podle toho, kolik by to mělo stát.

„Tři roky máme ve vlastnictví místní vodovod. Za tu dobu se nám podařilo výrazně zvýšit kvalitu vody,“ poznamenal Miroslav Zdychynec. Vodovodní řad je z roku 1929. Opravy určitě budou třeba. Výhodou je ale vodojem, odkud teče voda bez jakéhokoliv čerpadla po celé obci.

Nově v obci například mají nádoby na tříděný odpad, konkrétně na plasty a sklo.

Obec má původ ve středověku

Obec keží 1,5 kilometru severovýchodně od Volyně v nadmořské výšce 445 metrů. Nachází se hned vedle silničního tahu ve směru na Volyni, Vimperk a Strážný necelých dvanáct kilometrů od Strakonic. Do Volyně je to po silnici bezmála dva kilometry.

Východním směrem terén zvolna stoupá až k zalesněnému vrchu Vráž (647,3 metru n.m.) nad sousedními Milejovicemi.

Přechovice jsou vesnicí vrcholně středověkého původu. Obec je poprvé připomínána kolem roku 1400 jako majetek pražské svatovítské kapituly.

Vesnice byla součástí volyňského panství po celou známou dobu své historie. Například v roce 1654 tam bylo zaznamenáno devět usedlostí, z toho šest selských.

V Přechovicích se do současnosti dochoval soubor zděné lidové architektury z doby kolem poloviny 19. století. Prostředí návsi doplňuje zvonička z 18. století se čtyřmi lípami v sousedství. Další významnou památkou je kaple sv. Anny z roku 1836.

Novou zbrojnicí se hasiči pyšní od roku 1975

Sbor dobrovolných hasičů je vlastně jediný spolek, který v obci funguje. Členů má v současné době 46, což je bezmála polovina obyvatel obce. Starostou hasičů je nově František Majer.

Sbor byl založen v roce 1929. Nově postavenou hasičskou zbrojnicí se může pyšnit od roku 1975.

Zásahová jednotka, která má jedenáct členů, byla v posledních letech hned u několika živelních pohrom. Byly to například povodně v roce 2002, dále orkán Kyrill v roce 2007, kdy byly v obci popadané stromy a poničené veřejné osvětlení, ale i povodně před dvěma lety.

Největší tradicí je pouť na sv. Annu

Kromě událostí jako je stavění májky, dětský den či mikulášská nadílka má v obci tradici hlavně pouť konaná na sv. Annu, tedy koncem července. V při této příležitosti se konají tři akce. „Je to mše v kapličce a také hasičská soutěž o pohár starosty,“ uvedl starosta obce Miroslav Zdychynec. Chybět nesmí ani pouťová zábava.