Svodu se mohou zúčastnit psi loveckých plemen s platným průkazem původu F.C.I, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách ČR. Pro stavěcí psy „Ohaře“ je účast na jarním svodu podmínkou pro účast na dalších zkouškách, kromě zkoušek vloh.

Svodu se lze zúčastnit pouze se zdravým psem. Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem dle §6 odst. 3 písm. b) zákona 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění – veterinárního zákona. Všechna zvířata od stáří 6 měsíců musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině a potvrzení o této vakcinaci v souladu s § 4 odst. 1, písm. f) veterinárního zákona. Dále si nezapomeňte s sebou vzít průkaz původu psa, kam bude potvrzena účast na jarním svodu a členi ČMMJ členský průkaz. Poplatek za jarní svod činí 200 korun Kč a členi ČMMJ mají 50% slevu.

Jarní svod psů se koná v sobotu 16. dubna od 8 hodin na střelnici v Droužeticích, která se nachází vpravo hlavní silnice, přibližně jeden kilometr za Strakonicemi, směrem na Třebohostice. Přihlášky se vyplňují na místě a posuzovat se bude ve dvou kruzích, postupně podle jednotlivých plemen psů. Pořadí plemen psů bude sděleno při nástupu.

Pavlína Cuhrová, OMS Strakonice