Zase o kousek dál je péče o malé pacienty ve strakonické nemocnici. Díky sponzorskému daru získalo dětské oddělení dva pulzní CO–oxymetry Radical 7, každý v hodnotě 50 000 korun. “Jeden přístroj bude umístěn na dětském JIP, druhý bude využíván na porodním sále,“ řekl primář oddělení Vladimír Cílek.

Jedná se o neinvazivní monitory pro sledování arteriální saturace kyslíkem, celkové koncentrace hemoglobinu a pulzní frekvence. Lze jej použít buď jako přenosný nebo lůžkový monitor. Tento oxymetr je vybaven podsvíceným LCD displejem, který nepřetržitě zobrazuje číselné hodnoty sledovaných funkcí.
„Na JIP dětského oddělení jsou pulzní oxymetry součástí všech monitorů, ale jsou vhodné jen pro větší děti, nikoliv pro kojence a novorozence a nejsou přenosné,“ dodal šéf nemocnice Tomáš Fiala. Dosud používaný pulzní oxymetr na porodním sále a na novorozeneckém oddělení byl v případě potřeby používán i na JIP dětského oddělení. Vzhledem k nynějšímu odloučení porodních sálů od dětské JIP, která bude umístěna v nové budově, bylo nutno vyřešit situaci novými přístroji pro obě pracoviště.

Měření se provádí pomocí snímače, který je umístěn na pacientovi – obvykle na prstu dospělého člověka a na ruce nebo chodidle novorozence.
Slavnostní předání přístrojů se uskuteční 18. dubna ve 14 hodin na dětském oddělení.

Oxymetrie je měření množství kyslíku v krvi (tzv. saturace) Pulzní CO-Oxymetrie je nepřetržitá neinvazivní metoda měření hladiny arteriální saturace krve kyslíkem. Normální hodnoty jsou mezi 98–100 procenty v klidu.