Situace s nezaměstnaností začíná být konečně pozitivní. Během března opět o procento klesla. „Začíná sezona a přibývá práce s ní spojené, to znamená v lomech či ve stavebnictví. Především díky tomu jsme šli s nezaměstnaností takhle dolů. V této době také narůstá počet osob samostatně výdělečně činných,“ informuje nová ředitelka strakonického kontaktního pracoviště úřadu práce Marie Kalbáčová.

Od 1. dubna došlo na úřadu práce ke změnám, avšak podstatné je, že pro nezaměstnané se absolutně nic nemění. „Služby jsou zachované ve stejné míře, jako byli lidé zvyklí do konce března. Podpora je vyplacená, takže by ji všichni měli mít na účtě do 20. dubna,“ ujišťuje ředitelka.

Změny se týkají pouze činnosti úřadu, což znamená, že některé agendy jsou přesunuty na krajskou pobočku do Českých Budějovic. Nabízí se pochopitelně i otázka personálních změn. „Zatím mohu říci jen, že k dnešnímu dni nejsou podané žádné výpovědi a tuto otázku v současné době neřešíme,“ konstatovala Marie Kalbáčová.

Na Strakonicku je aktuálně 3696 nezaměstnaných. Před dvěma lety to bylo téměř o polovinu méně. Co je negativní, je zvyšující se počet dlouhodobě evidovaných lidí, tedy těch, kteří jsou nezaměstnaní více než dva roky. Nyní jich je celkem 614, před rokem to bylo 426 lidí.

V číslech . . .
Celková míra nezaměstnanosti na Strakonicku je 10,10 procenta (k 31. březnu). Nově evidováno bylo 275 nezaměstnaných, vyřazeno z evidence 597 lidí.