V dosud nevyužívaném prostoru s křížem v cihelné podlaze a gotickým ostěním vstupních dveří bylo nutné kromě jiného odborně očistit nástěnné malby a zaretušovat novější nevhodné betonové výplně.

Výstava je součástí Rožmberského roku a část nákladů pokryje příspěvek z evropských fondů přeshraniční spolupráce. Obrazové dokumenty, kopie listin, pečetí i texty přiblíží působení řádu maltézských rytířů a Rožmberků na Strakonicku od 13. do první poloviny 16.století.

Návštěvníci ji budou moci vidět od 7. května.