Strakonice – město s historickými tradicemi, je prostředím pro prezentaci sochařské tvorby ve veřejném prostoru. Představujeme vám návrhy žáků na sochy, které lze umístit na veřejná prostranství ve městě. Záměrem naší práce bylo vzbudit zájem o veřejný prostor a podnítit vnímavost občanů k umění . . .

Těmito slovy představují žáci učitelky Věry Bělochové z výtvarného oboru Základní umělecké školy Strakonice svoji výstavu Proměny, instalovanou ve vstupní hale Šmidingerovy knihovny.

Výstava je otevřena od úterý 5. dubna a potrvá do 2. května. Je složena jak ze soch v prostoru, tak i z obrázků, kde je socha například zakomponována do středu kruhové křižovatky v Bavorově ulici.