Otevření unikátní expozice připravuje na začátku letošní muzejní sezony strakonické Muzeum středního Pootaví.

Ponese název Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko. K jejímu otevření by podle slov ředitele muzea Miroslava Špeciána mělo dojít v sobotu 7. května v dosud nevyužívaných prostorách, v takzvané kapli. „Do minulého roku tam byl sklad, nyní bude expozice součástí běžné prohlídky muzea,“ vysvětlil.

Muzeum chce prostřednictvím této výstavy ukázat vztah Rožmberků ke Strakonicím a k řádu sv. Jana Jeruzalémského, tedy k řádu maltézských rytířů, čili johanitům. Představí Jošta z Rožmberka a hlavně Jana III. z Rožmberka, který byl také zvaný Strakonický. „Připojili jsme se tím k Rožmberskému roku. Otevření výstavy se zúčastní také zástupci maltézských rytířů,“ zmínil se ředitel muzea.

Mezi dalšími připravovanými akcemi stojí za zmínku například výstava Cestou zvuku, která začne v druhé polovině července. „Svoji sbírku na ní představí dlouholetý sběratel rádií a televizí Jiří Kloboučník,“ doplnil Miroslav Špecián.

A co je možné při běžné prohlídce hradu dále vidět? Mezi výstavní prostory hradu patří věž Jelenka s malovaným kazetovým stropem. Slouží pro výstavy a komorní kulturní akce. Mazhaus je místnost, která původně spojovala černou kuchyni s Jelenkou. Dnes se tam pořádají sezónní výstavy muzea. Další dvě expozice představují pravěk a středověk Strakonicka. Malý rytířský sál má původní výzdobu na stěnách a malovaný trámový strop. Expozice připomíná život ve městě a okolí od poloviny 16. do konce 18. století. Velký rytířský sál předkládá obraz společenského a kulturního života ve městě druhé poloviny 19. století. Expozice dudáctví představuje největší vystavenou kolekci českých dud v republice. V kapli, pozdně gotické části hradu, je možné vidět podobu města na počátku 20. století. Vše doplňuje expozice výroby fezů a ČZ, tedy výroby zbraní i motocyklů. Součástí prohlídkových tras je i gotická věž Rumpál.

Kapitulní síň slouží k pořádání různých kulturních akcí, koncertů, výstav a přednášek. K muzeu patří i zámecká galerie, která zahájila svou činnost v březnu 1997. Muzeum tam pořádá převážně menší autorské výstavy. Kvůli rekonstrukci hradu byla vloni uzavřená.

Do správy Muzea středního Pootaví patří i v Čechách nejstarší a jedinečně dochovaný středověký vodní mlýn v nedalekých Hoslovicích. Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo odkoupení této jedinečné technické památky 1. března 2005.

Strakonické muzeum bylo založeno v roce 1894. Do areálu hradu bylo po četném stěhování umístěno v roce 1936 a pro veřejnost byly sbírky otevřeny v květnu 1937 u příležitosti návštěvy prezidenta Beneše ve Strakonicích. V roce 1967 dostává muzeum svůj současný název Muzeum středního Pootaví. S reformou veřejné správy se od 1. ledna 2003 stává krajským muzeem, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj.

Program muzejní sezony 2011
30. dubna – Otevření muzea a zahájení sezony
7. května – Rožmberkové, řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko – slavnostní otevření výstavy k Roku Rožmberků
4. května až 10. července – Teodor Buzu – Tanec barev – obrazy, akvarely, obrazy na hedvábí
18. května – Den otevřených dveří muzea – pohled do muzejní knihovny, badatelny, černé kuchyně a podobně
17. června – Muzejní noc – Rožmberkové a Strakonice
28. června – Strašidla na hradě – dopoledne plné her pro žáky prvního stupně základních škol
19. července až 30. října – Cestou zvuku – výstava ze sbírky Jiřího Kloboučníka
6. až 7. srpna – Rumpálování – tradiční středověké slavnosti
22. listopadu až 26. prosince – Vánoční výstava – tradičně s pohyblivým betlémem Františka Malého
2. až 4. prosince – Adventní trhy pod Rumpálem
červen až září – Noční prohlídky – obrazy z dějin strakonického hradu
Akce konané společně s dalšími subjekty:
30. dubna – Strakonické vítání léta – ve spolupráci s městem Strakonice
8. května – Den otevřených dveří 25. protiletadlové raketové brigády V Lipkách
5. června – Muzikanti ve Freilichtmuseum Finsterau – setkání v muzeu od čtvrtka do neděle
28. srpna – Dožínky v Mühlenmuseum Haibach – sklizeň a mlácení obilí
11. září – Rybí speciality z Pošumaví ve Freilichtmuseum Finsterau – 6. dolnorakouský a zemědělský trh
15. září – Běh naděje – charitativní akce na podporu onkologického výzkumu ve spolupráci s Armádou ČR