Míšeňské jablíčko, to je název akce, která se na zahájení sezony uskuteční na středověkém vodním mlýnu v Hoslovicích na Strakonicku v sobotu 9. dubna.

V programu, který od 10 do 16 hodin připravilo strakonické Muzeum středního Pootaví, nebude chybět pečení chleba či nabídka ať už ovocných stromků, či moštů a džemů.

Ve 13 hodin by mělo dojít k sázení původních odrůd ovocných stromů za účasti zástupců z Freilichtmusea Finsterau.