Stavebníci nyní dokončují nedodělky, které v rekonstruovaném centru Strakonic zůstaly po letošní dlouhé a tuhé zimě.

V současné době tak vzniká například dláždění zbývající části chodníku v ulici Lidická.

Kromě dalších drobností by měly být dokončeny i podzemní kontejnery na tříděný odpad na rohu ulic Lidická a Sokolovská včetně jejich okolí.