Lidé dál klopýtají mezi kolejemi a mnohdy s obtížemi se dostávají na vysoké schůdky vlaků. Nástupní ostrůvky a podchod stále nikde. Rekonstrukce kolejiště, v jejímž rámci mělo tohle všechno vzniknout, stále nezačala.

A ze slov mluvčího Správy železniční dopravní cesty Pavla Hally vyplývá, že ani hned tak nezačne. „Stavba není obsažena v řádném plánu, ani v takzvané super strategii,“ uvedl. Původní plány přitom počítaly s termínem zahájení v roce 2011. Projekt sice už má územní rozhodnutí, ale stavební řízení pořád pokračuje. Předpokládané náklady na realizaci jsou 735 milionů korun.

Neutěšený stav nádraží není vhod Vlastě Karvanové ze Strakonic. „Jezdím vlakem často, tak vím, že tak vypadají i mnohá jiná nádraží. Ale na druhou stranu lidí tady vlakem jezdí dost, tak by si to pohodlí už zasloužili,“ podotkla.

Na celé akci se částečně podílejí i Strakonice. Na projekt podchodu přidaly 690 000 korun. Za to by měl být protažen až ke hřbitovu. Jak už dříve uvedla mluvčí radnice Irena Malotová, značně zkrátilo cestu do této lokality.

Výhledově SŽDC počítá se zdvoukolejněním trati vedoucí Strakonicemi. Při něm vznikne směrem do ulice Tovární, kde lidé často přebíhají koleje, další podchod.

Existují i plány na proměnu nádražní budovy. Ta patří Českým drahám. Ve Strakonicích by mohl vzniknout společný obslužný terminál pro vlaky i autobusy. Zatím je ale vše v úrovni studií.