„Předběžná cenová kalkulace vody z Římova předpokládá mírné navýšení ceny oproti současné, ale odpadnou problémy s vodním kamenem, který v současné době sužuje místní domácnosti,“ řekl starosta Radomyšle Luboš Peterka.

Současná cena vodného je 44,04 koruny za metr kubický včetně DPH. Předběžný propočet ceny vody z přivaděče je 45,37 Kč/m3 včetně DPH.

Předpokládaná cena akce je 25 milionů korun. Dotace z ministerstva zemědělství je 40 procent, deset procent dá kraj a zbytek Jihočeský vodárenský svaz. Městys Radomyšl požaduje provést napojení nového řadu na nynější výtlak do vodojemu v prostoru úpravny vody Radomyšl tak, aby bylo možno alternativně v případě potřeby zásobovat městys vodou z místního zdroje pomocí manipulace s příslušnými uzávěry.

Stavba je součástí návrhu Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, po schválení se tak stane veřejně prospěšnou stavbou.

Dokončení akce je v roce 2013.