Kostel sv. Markéty, ale i už neexistující Čápovnu a další domy a obchůdky, které nenávratně zmizely při necitlivých zásazích v 70. letech, ukáže unikátní model, který vznikl v Muzeu středního Pootaví. Nebyly na něj ale potřeba desetitisíce, stačilo pár stokorun na materiál.

Podle ředitele muzea Miroslava Špeciána nápad vznikl přede dvěma lety. Na základě dochované dokumentace, ale i fotografií model dělali v zimním období tři pracovníci muzea. Měl by ukázat už zmíněnou část Strakonic, jak vypadaly kolem roku 1925. Jde o lokalitu, kde je dnes tržnice a most přes Otavu. „Záměrem bylo též ukázat nejen návštěvníkům, ale třeba i projektantům, jak snadno se něco naruší, jak necitlivé mohou zásahy být,“ dodal.

Za model hradu muzeum zaplatilo přede dvěma lety šedesát tisíc korun. „Teď jsou to stokoruny. Ta část, kterou naši pracovníci dělali, by stála tak 150 tisíc,“ poznamenal Miroslav Špecián.

Model města mají i v sousedním Písku. Podle ředitele Prácheňského muzea Jiřího Práška pochází někdy ze 70. let a vznikal tehdy za minimálních nákladů také přímo v muzeu. „Je velmi přesný a návštěvníky je velmi oblíbený,“ zmínil se ředitel.

Až model uvidí, se už nemůže dočkat Květa Roubalová ze Strakonic. „Když jsem šla s vnoučaty do muzea, obdivovali jsme model hradu. Tohle bude ještě lepší,“ podotkla.

Model má měřítko 1:200, stejně jako hrad, který je v muzeu již k vidění.

Premiéra
Model bude představen veřejnosti při zahájení sezony 30. dubna.

Pomohly i dobové fotografie

Na zkoušku vyrobili jeden dům a zjistili, že to jde. Pak už pro ně bylo výzvou vytvořit celý historický model. Tak popisuje začátek práce na zmenšenině části Strakonic kolem kostela sv. Markéty pracovník strakonického Muzea středního Pootaví Pavel Koubek. Na modelu se stejnou měrou podíleli i jeho kolegové Milan Kos a Václav Zahrádka.

První popud podle Pavla Koubka vyšel od ředitele muzea Miroslava Špeciána. Ten jim také během jejich pracovní doby poskytl čas, aby na modelu mohli pracovat. „Měli jsme štěstí, na strakonickém stavebním úřadě se našla dokumentace. Ale i tak to nebylo kompletní, museli jsme postupovat i podle dobových fotografií či svědectví,“ zmínil se Pavel Koubek.

Model je z tvrzeného polystyrénu, kartonu, papíru a doplňkových materiálů, které používají modeláři. Snad jediným zádrhelem bylo vytvoření starého obloukového mostu. Ten jim ale dodavatelsky vytvořil Emanuel Hoda jinak známý svými miniaturami v láhvích.

Už teď by měli tvůrci chuť se pustit do další části města. „Teď ale dostává přednost běžná muzejní práce a musíme také již vytvořenou část modelu představit veřejnosti,“ poznamenal Pavel Koubek.

Podobně by chtěli v muzeu v horizontu několika let ukázat celý střed města z let 1920 – 1930. Tedy například i se synagogou na Ohradě, náměstí až k Pětikolskému mlýnu, či Plánkův rodný dům. Objevit by se tam měla také část fezáren i s Palácem.

Hotová je nyní jen část modelu v měřítku 1:200. Jde zhruba o prostor od kostela sv. Markéty k mostu Jana Palacha. Postupně by měly vznikat další části. Celek by pak zabíral plochu 3,5 x 4 metry.