O vodňanskou městskou knihovnu se starají celkem tři pracovnice. Fungují tady dvě hlavní oddělení, a to dětské a oddělení pro dospělé. „Dětské oddělení čítá zhruba deset tisíc svazků a oddělení pro dospělé asi 24 tisíc svazků,“ uvádí vedoucí knihovny Eva Laudová.

Co se týče návštěvnosti jednotlivých oddělení, nelze určit, které je na tom z tohoto pohledu lépe. „Už dvacet let je to zhruba stejné. Neřekla bych, že zájem o knížky klesá, spíš naopak. Zájem je jak ze strany dětí, tak ze strany studentů, kteří často využívají meziknihovní výpůjční služby, tak i ze strany dospělých mezi 35 až 60 lety. To je asi nejvyšší procento čtenářů,“ pokračuje Laudová.

Knihovní fond obnovuje knihovna průběžně. Letos například dostala příspěvek 250 000 korun na nákup knížek a časopisů. Při výběru nových knížek se přihlíží především k požadavkům čtenářů a k daným podmínkám knihovny. „Snažíme se mít z každého oboru základ, co se týče například naučné literatury,“ konstatuje vedoucí knihovny.

Největším takzvaným trhákem poslední doby byla ve vodňanské knihovně trilogie Milénium. Zaprášená v regálech však neleží ani klasika jako Čapek, Jirásek, Neruda či Němcová. I o ně je především u studentů stále zájem.

Vodňanská knihovna pořádá řadu akcí, mezi pravidelné z nich patří exkurze pro studenty. „Ročně děláme zhruba sedmdesát akcí, z nichž převážnou část tvoří právě exkurze. Pro mladší ročníky jsou to informativní exkurze, pro vyšší ročníky jsou to i exkurze zaměřené na to, aby se žáci naučili orientovat jednak v samotných regálech, jednak v katalogu a jednak aby se naučili z knihy i číst potřebné údaje, nejen jméno autora,“ říká Eva Laudová. V rámci spolupráce knihovny a škol chodí studenti na exkurze i s předem zadanými tématy.

Akcí, která je nyní pro knihovnu aktuální, je blížící se patnáctý ročník Zeyerových Vodňan. Ten proběhne ve dnech 6. a 7. dubna a je jakýmsi specifikem vodňanské knihovny.

Městská knihovna při pořádání akcí spolupracuje s městskou galerií či městským kulturním střediskem.

Má knihovna do budoucna nějaký zatím nesplněný sen? „Snem každého knihovníka je mít krásnou knihovnu. My jsme na tom tedy teď daleko lépe než před několika lety, ale stále si pohráváme s myšlenkou knihovnu rozšířit,“ poznamenává vedoucí knihovny.

Možností pro rozšíření knihovny je ve hře několik. „Nad knihovnou se nám začínají uvolňovat byty, takže bychom mohli získat celou budovu. Za zvážení ovšem stojí, zda má smysl investovat do stávající budovy, nebo postavit úplně novou bezbariérovou vedle kulturního domu. To by se nám asi všem líbilo nejvíc,“ doplňuje Eva Laudová.

Přesto je na tom v této době knihovna s prostorem celkem dobře, jelikož mohla jeden z uvolněných bytů v horním patře využít jako depozitář.
Vodňanská knihovna má otevírací dobu v oddělení pro dospělé v úterý, čtvrtek a pátek a v oddělení pro mládež v pondělí a středu. Knihovna má ještě dvě pobočky – ve Křtěticích a v Radčicích. První zmíněná má půjčovní dobu v úterý od 16 do 18 hodin a druhá v pondělí od 17 do 18 hodin.

Historie knihovny ve Vodňanech sahá až do 16. století, kdy Havel Gelastus Vodňanský odkázal své knihy vodňanské škole pro potřebu nejen učitelů, ale i měšťanů. Dodnes se z této knihovny dochovalo 14 rukopisů a 65 tištěných knih, mezi nimi i 20 vydaných před rokem 1500. Jde především o díla náboženská, ale jsou mezi nimi i vydání klasiků a několik spisů z oboru lékařství a astronomie. Představují velmi cenný soubor knih z předních evropských tiskáren od konce 15. století do poloviny 16. století, který byl ve své době ojedinělým předchůdcem mnohem pozdějších veřejných knihoven.
V roce 1843 pak prostřednictvím spolku vodňanských měšťanů byla založena knihovna, která v roce 1844 měla již 300 svazků. Po roce 1860 se ve městě rozvíjí bohatý kulturní život. Založena je mj. i Měšťanská beseda, sdružující občany k čtenářským večírkům a k přednáškám, která měla také svou vlastní knihovnu.
Lidová knihovna ve Vodňanech vznikla pak v roce 1907 a měla k dispozici 1950 knih. Knihovna v této podobě plnila svou funkci až do roku 1949.
Se vznikem ONV se sídlem ve Vodňanech byla knihovně věnována větší pozornost. Knihovna byla obsazena profesionálním pracovníkem, narostl výrazně i knižní fond. Po zrušení ONV se knihovna stává zařízením MěNV.
V roce 1970 je při MěK otevřena též středisková knihovna, sdružující ve svém metodickém obvodě 20 lidových knihoven. Středisková knihovna má svůj samostatný fond, který čítá asi 7000 svazků. Z tohoto fondu jsou sestavovány soubory knih a jsou půjčovány na určitou dobu knihovnám v metodickém obvodě.
V roce 1980 se knihovna přestěhovala do nových vyhovujících prostor na Bavorovské ulici, kde má dvě oddělení - pro dospělé a pro mládež.
Po roce 1989 se knižní fondy sloučily a v přímé péči MěK zůstaly lidové knihovny v Radčicích a ve Křtěticích. Knihovna ale i nadále spolupracuje se všemi zbývajícími knihovnami. V roce 1999 byl do knihovny zaveden internet, který je čtenářům volně přístupný.