Jiří Mařík ze Strakonic je nevidomý. Dokáže maximálně rozlišit jas a tmu. O zrak přišel téměř před dvaceti lety.

Právě proto, že sám dobře ví, jaké je to postupně ztrácet jeden z pěti lidských smyslů, angažuje se v prezentování pomůcek pro zrakově postižené.
Podle něj šla úroveň těchto pomůcek za uplynulých dvacet let hodně nahoru. „Především v miniaturizaci. Když jsem ještě sám potřeboval například lupu, byla to hrozná monstra. Teď už mi sice podobná zařízení nejsou vůbec platná, ale hodně lidí je k životu potřebuje,“ řekl včera na prezentaci pomůcek v prostorách Sdružení zdravotně postižených ve Strakonicích.

Prezentace je určena i veřejnosti. Včera ji absolvovaly studentky Jazykové školy a střední školy ve Volyni. „Je to poprvé, kdy jsem se něčeho podobného zúčastnila,“ řekla studentka Jitka Michalíková. Její spolužačka Tereza Gerlichová ji doplnila: „Odnáším si dobrý pocit, že se pro takto postižené lidi něco dělá.“ To je podle Maříka smysl těchto prezentací. „Přibližují náš svět těm, kteří vidí.“

Zrakově postižené lidi sdružuje Oblastní sdružení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých Strakonice (SONS). To podobné prezentace organizuje a také dokáže takto postiženým lidem pomoci a poradit. Je v něm registrováno 56 lidí z celého Strakonicka.

Prezentace pokračuje ještě dnes od 9 do 13 a od 14 do 17 hodin.

SONS
Jiří Mařík, telefonní čísla: 777 050 458, 381 011 423

Drahé pomůcky jsou dostupné. Záleží ale na rozhodnutí úředníka

Řádově desítky tisíc korun stojí pomůcky pro nevidomé a zrakově postižené občany. Přesto mají šanci na ně dosáhnout. „Je to otázka posouzení ze strany správy sociálního zabezpečení,“ vysvětlil včera Lumír Koč z firmy Spektra Praha na prezentaci pomůcek pro zrakově postižené. Tu je možné ještě dnes navštívit ve Sdružení zdravotně postižených v ulici Stavbařů. „Většinou je žádost úspěšná. I když vím o případu z jednoho města v republice, kdy úřednice zamítla žádost o příspěvek na krmení pro vodícího psa se slovy: Já mám také psa a žádný příspěvek nemám,“ dodal Lumír Koč.

Příslušné informace poskytne každá okresní správa sociálního zabezpečení.

Postup pro podání žádosti
Žadatel vyplní formulář, který získá na sociálním odboru obecního nebo městského úřadu ve svém bydlišti. Přiloží zprávu od svého ošetřujícího lékaře o rozsahu postižení a potvrzení, že pomůcka není hrazena ze zdravotního pojištění. Při dodatečné žádosti po koupi přiloží kopii paragonu či faktury, jinak zálohovou fakturu nebo katalog s cenami pomůcek. Doporučujeme počkat s koupí pomůcky až po přidělení příspěvku. Žádost je třeba podat sociálnímu odboru příslušné radnice, nejlépe osobně, aby něco nechybělo a také kvůli domluvě ohledně způsobu platby. Úřad má na rozhodnutí, které konzultuje s posudkovými lékaři ČSSZ, 30 dnů. Proti případnému nepřiznání příspěvku je možné se do 15 dnů od obdržení rozhodnutí odvolat. Pomůcku je třeba zakoupit do 6 měsíců od přiznání příspěvku.