JANA ŠTROBLOVÁ
Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, pracoviště Strakonice sídlí v nevelkých prostorách v budově někdejších jeslí v ulici Stavbařů.

Centrum pro zdravotně postižené má v současné době registrované dvě služby – osobní asistenci a sociální poradenství. Osobní asistenci poskytuje na území Strakonic. Podle slov vedoucí sociálních služeb Jany Horvátové je to v rámci poradenství navíc i půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. „Poradenství je určeno všem, kdo potřebují pomoci, ať už s půjčením nebo získáním kompenzační pomůcky a neví, kam se obrátit. Naší snahou je poradit, jak lze žádat na tyto účely o nějaký příspěvek,“ uvedla. Je určeno hlavně pro zdravotně postižené a seniory, ale třeba i pro blízkého, který o ně pečuje.

Osobní asistence je určena osobám ve věku 19 a více let opět zdravotně postiženým, například i mentálně postiženým či nevidomým. „Výjimku tvoří hluchoslepí, pro které tuto službu neposkytujeme,“ podotkla Jana Horvátová. Mezi klienty v současné době převažují senioři, tři uživatelé jsou zcela nevidomí a dva s částečně poškozeným zrakem. Osobní asistence může být ve všední den poskytována celodenně, v sobotu pak v odpoledních hodinách.
Osobní asistence poskytuje nejen péči o klienta, ale i pomoc s chodem domácnosti, doprovody, k lékaři, na nákup a podobně. Neměla by být zaměňována za pečovatelskou službu, má nabízet něco navíc. Využívané jsou podle Jany Horvátové i volnočasové aktivity jako trénink paměti, procvičování jemné motoriky a podobně. V současné době je osobní asistence poskytována 14 uživatelům.

V oblasti sociálního poradenství mělo centrum za celý loňský rok 1002 uživatelů služeb. V půjčovně kompenzačních pomůcek přitom bylo v tomto období celkem 183 smluv, což je o 25 více než před rokem.

V půjčovně je největší zájem o elektricky polohovací lůžka, kterých mají šestnáct. Dále jsou to mechanické vozíky, chodítka, toaletní křesla či schodolezy. Udržovací příspěvky se pohybují od 3 do 30 korun za den. „Letos od března do června poskytujeme navíc na polohovací lůžka, schodolezy, vanový zvedák a interiérový elektrický vozík slevu,“ zdůraznila vedoucí sociálních služeb.

Stále velkou oblibu mají počítačové kurzy, které pokračují v centru již několik let. V letošním roce se mají teprve rozběhnout. Šanci mají jak začátečníci, tak pokročilí. „U nás jsou kurzy zaměřené vysloveně individuálně, mají zpravidla tak tři účastníky,“ vysvětlila Jana Horvátová.

Dříve centrum provozovalo i speciální vozidlo pro přepravu zdravotně postižených. Nyní ho má ve své správě Sdružení zdravotně postižených. Centrum ho využívá v případě potřeby na základě dohody o vzájemné spolupráci. Případnému zájemci o přepravu je možné tuto službu zprostředkovat.

Kolektiv, který v centru všechny služby zajišťuje, není nijak velký. Osobní asistenci má na starosti vedoucí sociálních služeb Jana Horvátová spolu se sociální pracovnicí Lenkou Veselou, která dělá i tréninky paměti. Dvě osobní asistentky jsou na celý úvazek, jedna na poloviční a jedna na dohodu o provedení práce. Až na jednu výjimku jsou to ženy, které v centru jako osobní asistentky působí dlouhá léta. Další pracovnice je takzvaný fundraiser. Ta pomáhá zajistit finanční prostředky z dalších zdrojů. „Poradenství zajišťuji společně se sociální pracovnicí a pracovníkem v půjčovně pomůcek Markem Vojtíkem,“ vysvětlila Jana Horvátová.

Minulost a současnost strakonického centra pro zdravotně postižené se pokusila porovnat jeho vedoucí Drahuška Kolářová.

Centrum pro zdravotně postižené se vlastně objevilo se vznikem krajů. „Předtím jsme byli Středisko pro poradenství a sociální rehabilitaci, později Středisko služeb pro zdravotně postižené,“ připomněla. Své sídlo měli v různých prostorách, nejprve krátce po sametové revoluci v budově dnešního domu dětí a mládeže Na Ohradě, pak v objektu dětské polikliniky v ulici Bezděkovská. Teprve pak se nastěhovali do svého současného sídla v ulici Stavbařů. V roce 1997 začala osobní asistence, půjčovna nejméně rok předtím.

Začátky podle ní byly o hodně jiné než v současnosti. „V podstatě se to nedá ani srovnat. Bylo to krátce po revoluci a sponzoři byli velice vstřícní,“ popsala. Nyní na registrované služby získávají peníze z ministerstva práce a sociálních věcí, tedy jak na poradenství, tak osobní asistenci. K dofinancování projektů jsou různé možnosti. Například pomáhal a stále pomáhá úřad práce, a to prostřednictvím příspěvků na mzdy na pracovní místa pro zdravotně postižené.

Zásadní škrty zatím v centru dělat nemuseli. Ale i tam platí zhruba od konce loňského roku režim přísných úsporných opatření.