V pravidelné rubrice se dozvídáte jména majitelů domů na náměstích a hlavních třídách měst a obcí Strakonicka.

Dnes je to objekt č. p. 1067 ve Strakonicích.

Vlastník: Finanční ředitelství v Českých Budějovicích.

Zdroj: nahlizenidokn.cuzk.cz