Magie není pro Janu Prokopcovou (34) ze Sedlice jen koníčkem, ale i prací. Živí se vykládáním karet, numerologií a podobně zajímavými věcmi. Měla i svůj pořad v rádiu – Věštírnu. „Při této práci potkám spoustu zajímavých lidí,“ říká.

Jak dlouho se věnujete numerologii, tarotu a podobným věcem a jak jste se k tomu dostala?

Tarotu se věnuji 16 let a numerologii 8 let. Přivedl mě k tomu můj středoškolský profesor Ivoš Dvořáček, a to ukázkou práce s virgulemi a povídáním o ezoterických vědách.

Je to pro vás jen koníček, nebo se tím živíte?

Z koníčka se stala práce, která mne baví a dává mi možnost potkat spoustu zajímavých lidí.

Jací lidé chtějí nejčastěji vyložit karty nebo udělat numerologický horoskop?

Mými klienty jsou většinou ženy všech věkových kategorií. Často hledáme v kartách nebo numerologii odpovědi na vývoj partnerských vztahů, změny v zaměstnání, zdraví, děti či finance. Je pravda, že do Věštírny v rádiu nám občas volají i muži, je to pro ně snazší, nejsou přes telefon vidět, ale ptají se na stejné věci jako dámy.

Existují při výkladu hranice, kdy raději neřeknete, co vidíte (například když to je něco špatného)?

Samozřejmě, že jsou etické hranice, které nepřekračuji. Datum úmrtí nesděluji, stejně jako většina mých kolegů.
Pokud se nám ve výkladu ukazují zdravotní obtíže, doporučuji návštěvu lékaře a mého kolegy léčitele Jiřího Fialu.

Určitě se setkáte i s lidmi, kteří magii nevěří. Už se vám podařilo například někoho přesvědčit, aby na ni změnil názor?

Ano, máte pravdu, potkávám i klienty, kteří na magii nevěří. Ale často stačí udělat jim krátký numerologický rozbor a jsou překvapeni, co o nich datum narození poví a jak to na ně sedí. Jsem zastáncem názoru nabídnout, ale nevnucovat. Učíme to i na našich kurzech tarotu. O to více je pak příjemné, když máte od člověka, který na tyto věci nevěřil, zpětnou vazbu, že mu váš výklad pomohl.

Je 9. 3. 2011. Co nám tento den přinese?

Dnešní den je vhodný k ukončování starých restů, dořešení sporů a radikálních změn v životě. Pozor ale na unáhlená rozhodnutí. Také podrážděnost a přecitlivělost nás mohou provázet po celý den.