K zápisu do prvních tříd základních škol ve Strakonicích vyrazí rodiče se svými dětmi koncem příštího týdne. Jedna škola bude však ve výčtu chybět, a to na Lidické. Samotný zápis se tam ale ještě konat bude.

Podrobnosti vysvětlila ředitelka Základní školy Povážská Jaroslava Cháberová. „Zápis se bude konat ve školní jídelně v prostorách Mateřské školy Šumavská, kam děti dnes docházejí na obědy a kde je i školní družina. Možnost ale bude přijít i na Lidickou,“ dodala. Nicméně všechny tyto děti se už budou od září učit v nově vybudovaném pavilonu na Povážské.

První den zápisu 10. února od 14 do 17 hodin navíc budou mít rodiče i děti možnost si stavbu nové školy prohlédnout při dnu otevřených dveří. Na Lidické pak má být v tento den opět k dispozici psycholožka pro případnou konzultaci.

Podle informací Miluše Vackové z odboru školství a cestovního ruchu radnice ve školním roce 2010/2011 navštěvuje první ročníky základních škol ve Strakonicích celkem 262 žáků. Na základě aktuálních údajů z evidence obyvatelstva lze předpokládat, že ve školním roce 2011/2012 nastoupí do strakonických základních škol přibližně 245 dětí. „Jedná se o předpoklad. Počet dětí, které 1. září do první třídy skutečně nastoupí, je ovlivněn řadou faktorů – zejména odklady povinné školní docházky, migrací obyvatelstva či výběrem školy,“ vysvětlila.

Zápis se ve Strakonicích koná ve čtvrtek 10. a v pátek 11. února, vždy od 14 do 18 hodin. Ten dodatečný se uskuteční v pátek 25. února na ZŠ Poděbradova také od 14 do 18 hodin. Počet otevíraných prvních tříd pro příští školní rok bude stejný jako letos, to znamená jedenáct. Z toho čtyři budou na ZŠ Dukelská, tři na ZŠ F. L. Čelakovského a po dvou budou na ZŠ Poděbradova a ZŠ Povážská.

Děti už půjdou k tomuto zápisu podle nové vyhlášky určující školské obvody. Ta zohledňuje fakt, že po dokončení Základní školy Povážská skončí výuka na Velkém náměstí a v Lidické. Pozměněné obvody také lépe mapují skutečnost. Například sídliště 1. máje bude nově patřit k ZŠ Dukelská. Stanovení těchto obvodů ale nic nemění na právu rodiče si školu pro svého potomka vybrat.

Zápis do prvních tříd základních škol ve Strakonicích pro školní rok 2011/2012 je určený pro děti narozené od 1. září 2004 do 31. prosince 2004, které nebyly zařazeny do školní docházky ve školním roce 2010/2011. Dále děti narozené od 1. ledna 2005 do 31. srpna 2005 a všechny děti, které měly pro školní rok 2010/2011 odloženou školní docházku.