To se psal rok 1318. Kaple byla později přestavěna na kostel a zdi špitálu se staly jeho částečným fundamentem. Tento špitál byl Bavory převeden do majetku johanitů. Jeho provoz byl financován z hospodaření obce Kozlov a Poříčí. Po renesančních úpravách městského kostela se i špitál, tentokrát v raně novověké podobě, dostal pod patronát města Strakonic.

Počátkem 19. století tu byli umístěni tři muži a tři ženy, všichni měli lůžko, otop, ošacení a denní příjem 8 krejcarů. Tomuto domu se později, když se charity ujal stát i město, říkalo Čápovna dle její obyvatelky paní Čápové.

Tuto hrázděnou budovu si ještě mnozí rodáci pamatují, než vzala zasvé při demolici většiny vzácných památek v 70. letech 20. století.

Ondřej Fibich