Velmožský rod Bavorů patřil ke dvoru českých králů a každá novinka byla napodobována.

Jde o kapkovitý tvar strakonické obranné věže, jejíž břit měl odrážet případné střely vedené od západu. Někdy na přelomu 13. a 14. století se začala tyčit nad hradem charakteristická věž, která se dnes stala symbolem Strakonic.

Vedle ní se nacházel palác se síní, kteréžto hradební prvky zanikly. Ještě na Willenbergově vedutě jsou patrné. Nejprve byla ubourána horní patra paláce a později roku 1834 vzala za své i rytířská síň celá vymalovaná erby jasných velkopřevorů.

Sám Rumpál měl ochozy dřevěné, jak bylo zvykem. Místo paláce a síně se pak okolo paty gotické věže rozlezly obludné hospodářské přístavky, boudy, chlívky a pod.

Hradní úpravy z počátku 30. let sice západní část hradu vyčistily, ale použití betonu navždy zohavilo patriarchální ráz naší věže.

Dnes už nám to ani nepřijde.

Ondřej Fibich