Ředitel technických služeb Ludvík Němejc potvdil, že voda ve Strakonicích je kvalitní. V obsahu dusičnanů celoročně dosahuje parametrů kojenecké vody. Pokud jsou výjimečně překročeny chemické ukazatele, je to zpravidla minimální odchylka v obsahu železa. „V určitých lokalitách může nárazově z různých důvodů dojít k podkalení. Ovšem i v těchto případech je po odsazení tekutina nezávadná a pitná,“ dodal ředitel technických služeb.

O tom, jakým způsobem by se pití vody z vodovodu propagovalo, zatím ještě není zcela rozhodnuto. Město by mohlo svou kvalitní vodu prezentovat i tím, že by se běžně nabízela namísto vody balené při jednáních v rámci radnice, organizací zřizovaných městem i organizací s majetkovou účastí města. Podle projektového manažera radnice Michala Novotného by mohla být hlavním nápojem i při Fóru Zdravého města.