Za vodu nevhodnou k pití platili Slaničtí 37,73 koruny za m³. Za kvalitní římovskou vodu nyní zaplatí 39,98 koruny za m³.

Skoro čtyřicet korun? To je dost! Tak zhodnotila novou cenu vody obyvatelka Slaníku, která si nepřála zveřejnit své jméno. „Ale co se dá dělat? Čekali jsme, že cena o něco naroste,“ dodala. O schválení vodného přitom nevěděla. „Překvapuje mě, že to není na vývěsce. Že už bylo rozhodnuto o výši vodného, je pro mě novinka,“ divila se. Podle starostky Martiny Spišské oznámení občanům sdělí na vývěsce ještě tento týden. „Kdo se zúčastnil zastupitelstva, už o tom ví,“ dodala.

Zastupitelstvo Slaníku o nové ceně rozhodlo ve středu 13. října. Přijalo tak návrh vodného, který předložil provozovatel vodovodu, společnost Čevak, necelý měsíc a půl po připojení na jihočeskou vodárenskou soustavu.

Schválení nejprve předcházela dvě odmítnutí návrhu vodného vodárenské společnosti. Na částku 45,15 koruny ani na 43,88 koruny zastupitelé nepřistoupili.

Voda, která dříve obyvatelům tekla z kohoutků, byla podle rozborů z hygieny plná dusičnanů. Přesto ani nyní nejsou spokojeni všichni. „Řekla bych, že chuťově byla tamta voda lepší,“ vyjádřila svůj názor obyvatelka. „Dříve mi místní usedlíci říkali, že jim přijde chutnější. Co se dá dělat? Každý máme nějaké chutě,“ řekla Spišská.

Nový přípoj vody je napojen na současný vodovodní řad starý asi 104 let. Přes obavy, zda vydrží, je jeho používání zatím bezproblémové. Schválená cena vodného je platná od září 2010 do dubna 2011.

Ceny
1 návrh vodného: 45,15 koruny – nebyl schválen
2 návrh vodného: 43,88 koruny – nebyl schválen
3 návrh vodného: 39,98 koruny – již byl schválen