Dnes je to objekt na Velkém náměstí ve Strakonicích, Masné krámy.

Vlastník: H – MIX, s.r.o.