Celoprkenná vrata podle historických vzorů nahradí kovovou mříž. Ta totiž byla do brány vsazena až v 80. letech minulého století. „Aby se křídla mřížových vrat dala otevírat, tehdejší stavitelé neváhali vážně poškodit gotické klenby brány,“ říká investiční technik radnice Oldřich Švehla. „Tepaná mříž je uložena v hradním depozitáři,“ vyvrací fámy o tom, že byla ukradena.

Vedle vrat se oprava týká také kamenného ostění, portálu a okolní zdi. Po rekonstrukci se znovu objeví dosud zazděné původní střílny a ve výklenku nad vnější stranou brány zrestaurovaná malba kříže Řádu maltézských rytířů.

Na stavbu za 390 tisíc korun získalo město dvousettisícovou dotaci od Jihočeského kraje.