14.00 hodin

Volební místnosti komunálních voleb 2010 se právě zavřely.

13.55 hodin

Těsně před uzavřením volebních místností a ukončením komunálních voleb mělo ve Volyni v okrsku číslo tři odvoleno něco přes padesát procent lidí. V posledních minutách už prý voliči nechodí. "Teď tu není doslova ani noha. Pravděpodobně už ani nikdo nepřijde," míní Dana Nová z volební komise.

13.26 hodin

Ve Velké Turné zhruba půl hodiny před ukončením komunálních voleb odvolilo 60 procent voličů.

13.03 hodin

Markéta Plachtová se narodila 2. června 1914 ve Vídni. Je nejstarší voličkou v obci Volenice. I když se hůře pohybuje, trvala na tom, že do volební místnosti dojde sama. Doprovod jí dělal její syn Pavel. „Volební horečka už u nás trvá od čtvrtka. Maminka za každou cenu chtěla jít. Čekala na mě, až přijedu z práce,“ popsal. O politiku se dnes jeho matka už moc nezajímá, spíše vzpomíná na svá mladá léta. Pamatuje si například jak mluvila s T. G. Masarykem. „Tatíček Masaryk se mě ptal, jak se učím, jak se mi daří a kde jsem se narodila,“ připomněla si.

11.59 hodin

Ve Střelských Hošticích zaznamenali téměř dvě hodiny před skončením voleb padesátiprocentní účast voličů. Včera odvolilo 149 voličů, dnes zatím rovná stovka voličů. Podle volební komise lidé začali přicházet dnes hned od rána. Jednoho občana včera navštívili s mobilní urnou. Do zastupitelstva ve Střelských Hošticích volí také v místních částech, volební místnost je v Sedle, Kozlově i Střelskohoštické Lhotě.

11.25 hodin

V Drahonicích přišla zatím odvolit rovná stovka obyvatel. Celkově je v obci evidováno 290 voličů. Podle informací členů komise chodili lidé zhruba stejně první volební den i druhý. Jednoho občana půjdou navštívit domů s volební urnou.

11.10 hodin

Necelé tři hodiny před skončením voleb přišlo v Bavorově bezmála padesát procent voličů, tedy 570 lidí. Podle zapisovatelky Ivany Jarošové to asi nebude jako při parlamentních volbách, kdy účast výrazněji překročila padesát procent. Ale i tak si pochvalují. Přičítají to i tomu, že v Bavorově jsou trhy a lidí jejich návštěvu spojili s volbami.

10.15 hodin

Do volební místnosti č. 26 Moto Čadek v ulici Povážská ve Strakonicích odvolilo k dnešní deváté hodině celkem 290 voličů. Dnes mezi osmou a devátou hodinoupřišlo kolem 90 voličů. Zaregistrovánomají 1049 voličů.Zatím je účast 27, 6 procentní.

Ve volebním okrsku č.24 autoškola Pella ve Volyňské ulici ve Strakonicíchzatím odvolilo 27 procent voličů.

Do školní jídelny ZŠ a MŠ Povážská v Šumavské ulici ve Strakonicích, kde je volební okrsek č. 25,přišlo zatím celkem 279 voličů. Zaregistrováno zde mají 1027 voličů. Podle volební komise byla dnes největší účast hned po osmé ráno.

9.45 hodin

Dvaaosmdesátiletá Marie Kambová bude mít v Domě sv. Anny v Sousedovicích trvalé bydliště na Vánoce tři roky. Dříve žila ve Strakonicích. Volit chodí, co pamatuje. Od sedmdesátého roku ani jednou nevynechala. Jít k volbám bere jako normální věc, řeči jako, že je to morální povinnost a podobně, nemá příliš ráda. Do vsi už kvůli zdraví nechodí, ale politiku sleduje, hlavně zprávy, diskuzní pořady moc ne. „Někdy bych těm politikům nejraději vlepila facku,“ podotkla. V Domě klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích žije třicet lidí, z toho sedmnáct tam má trvalé bydliště. K volbám jich šlo devět.

9.01 hodin

Paračov má v této době přesně padesátiprocentní volební účast. "Odvolilo dvaačtyřicet lidí ze čtyřiaosmdesáti. Dnes ráno přišli dva voliči, kteří dali rovných sto procent," zmínila předsedkyně komise Petra Kulířová. Stoprocentní účast v obci určitě neočekávají, ale ještě několik lidí by mělo přijít. "Také nás ještě čeká cesta s urnou asi ke dvěma lidem," doplnila předsedkyně.

8.30 hodin

Do volební místnosti č. 28 ve škole na Jezárkách ve Strakonicích přišel dnes zatím jen jeden volič. Celkem mají registrováno 555 voličů. Z nich včera přišlo 26 procent.

8.00 hodin

Hned po osmé zamířili první dnešní voliči i do volební místnosti ve školní budově v ulici Lidická.

Při těchto komunálních volbách na Strakonicku se o přízeň voličů uchází 2262 kandidátů. Na voliče čekají ve 198 komisích. Odměna člena komise je 1400 korun, zapisovatele 1500 a předsedy 1600 korun, vše hrubého. Dnes ve 14 hodin se volební místnosti definitivně zavřou a začne sčítání hlasů. Milada Švihálková ze strakonické radnice počítá s tím, že největší nápor, kdy budou z volebních komisí z jejich spádové oblasti přivážet výsledky, by mohl být kolem 15. až 17. hodiny. Kdy bude sečteno, si ale netroufá odhadnout. Volební lístky se na radnici archivují třicet dní pro případ, že by došlo k nějakým nesrovnalostem a musely by se zpětně kontrolovat.

Výměna občanského průkazu

Máte–li propadlý občanský průkaz nebo jste ho ztratili a chcete jít volit, můžete si pro něj zajít nejen těsně před volbami, ale i v čase jejich konání. Potvrdila to Milada Švihálková ze strakonické radnice. „Na oddělení občanských průkazů v ulici Smetanova budeme držet službu v době konání voleb. To znamená i v sobotu,“ dodala. Nový průkaz bude zdarma a bude mít platnost jeden rok. Stačí si přinést dvě fotografie. To platí nejen pro Strakonice, ale i pro všech 49 obcí v působnosti strakonického městského úřadu. Podobnou službu budou držet i v Blatné a ve Vodňanech. Volyně po této stránce spadá také pod Strakonice. Distribuce volebních lístků měla být ukončená do 12. října. Pokud by je někdo přece jen nedostal, může si je vyzvednout až ve volební místnosti, kde budou. Milada Švihálková předpokládá, že většina lidí přijde již s upravenými volebními lístky a nebude čekat s označováním až do volební místnosti. Například ve Strakonicích si totiž může volič vybírat mezi 231 kandidátem.

Způsob hlasování a přidělování hlasů
– Když volič označil jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
– Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty – hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
– Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany) – hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených).
– Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran – hlas se započte každému označenému kandidátu.
– Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu, anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
– Hlasování voličů zapsaných ve zvláštních seznamech voličů vedených zastupitelským nebo konzulárním úřadem České republiky není při volbách do zastupitelstev obcí možné. Platná právní úprava v případě voleb do zastupitelstev obcí neupravuje institut voličských průkazů a dosud ani možnost hlasování předem do úschovy nebo korespondenčního hlasování.
Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR