22.00 hodin

Volební místnosti se zavírají. Otevřou se zase v sobotu 16. říhna v 8 hodin ráno. Ti, kteří volit zatím nešli, mají šanci do 14 hodin.

21.55 hodin

Volební okrsek číslo 20 na Finančním úřadě ve Strakonicích má 867 voličů. Těsně před koncem prvního dne komunálních voleb přišlo asi 18 procent.

21.07 hodin

V Leskovicích, kde se volí do zastiptelstva v Radomyšlimají volební účast přes 70 procent. Podle zapisovatelky Kristiny Tomáškové je v Leskovicích 61 registrovaných voličů, zatím přišlo 42 lidí.

19.30 hodin

V Rojicích volí do zastupitelstva městyse Radomyšl. Mají celkem 21 registrovaných voličů. Dosud jich přišlo deset. Podle komise to vypadá, že by mohli přijít tak ještě čtyři. Dnes už asi nikoho nečekají.

18.45 hodin

Pravděpodobně nejmladší volební komise sedí v Černěticích. Průměrný věk jejích šesti členů je přibližně dvacet let. Je to volební obvod č. 9 pro Černětice a Račí a volí se tam do patnáctičlenného zastupitelstva Volyně. Volební místnost je v místní hasičárně. Z 93 registrovaných voličů jich přišlo před 17. hodinou osm.

17.15 hodin

V Záboří zaznamenala volební komise zatím malou účast. Dvě a půl hodiny po otevření volební místnosti přišlo 27 voličů z celkově evidovaných 243 voličů. Větší účast si volební komise slibuje od soboty.

V obci Chobot přišlo téměř po třech hodinách od začátku voleb 12 voličů. Evidováno je zde 49 voličů. Podle volební komise lidé přicházejí spíše po skupinkách.

16.38 hodin

V Chelčicích zatím dorazilo ke komunálním volbám 34 lidí. Celkově je tady evidováno 266 voličů. "Lidé chodí průběžně, nevznikají žádné fronty. Podle zkušeností předpokládám, že většina přijde odvolit během dneška, v sobotu už to bude slabší," konstatuje za volební komisi Martina Lukešová.

15.50 hodin

Hodinu a půl po začátku voleb mělo v Čejeticích ve volebním okrsku č. 1 odvoleno sedmdesát lidí. Kolik jich chodí je podle členů volební komise docela překvapením. Jinak voliči přicházejí plynule, nevznikají žádné návaly. V Čejeticích je evidováno 494 voličů, v Sudoměři 61 a v Sedlíkovicích 39.

15.34 hodin

V obci Hlupín zatím odvolili dva voliči. Podle volební komise se očekává, že ještě přijde polovina obyvatel, tedy alespoň šedesát lidí.

15.03 hodin

Volební okrsek č. 1 ve Volenicích má ve své evidenci 345 voličů. Při minulých volbách byla účast přes padesát procent. Kolem 15. hodiny mělo odvoleno dvacet lidí. Pro stejné obecní zastupitelstvo volí i v sousedních Tažovicích.

14.30 hodin

U volební kopmise č. 18 v prostorách Ministerstva zemědělství na Palackého náměstí, kam právě mířili dva důchodci, bylo víceméně prázdno. Do té doby tam přišlo 15 lidí. Nejvíc jich čekají dnes do 20. hodiny. Podle členů komise to zatím vypadá, že tyto volby budou klidnější než ty parlamentní.

14.08 hodin

K volební místnosti číslo 16 v ulici Lidická dorazila několik minut před otevřením paní Marie. "Původně jsem myslela, že půjdu až v sobotu, ale nekonec jsem se rozhodla, že to chci mít za sebou. Říkala jsem si, jestli tady vůbec volební místnost bude, když je náměstí celé rozkopané, a vidím, že to nijak neovlivnilo. Pro starší lidi je sem ale špatný přístup," říká. Ještě před druhou hodinou dorazili další dva voliči.

14.00 hodin

Otevírají se volební místnosti. Začínají komunální volby. Ve Strakonicích budou lidé volit mezi 231 kandidáty.

Před volební místností č. 13 na Velkém náměstí ve Strakonicích byla jako první devětasedmdesátiletá Jiřina Kunclová. Jako jediná čekala ještě před zavřenými dveřmi. "Jsem zvyklá všude být takhle včas. Teď jsem si přispíšila kvůli autobusu," poznamenala. Volit prý chodí pravidelně. V době otevření byli před volební místností čtyři lidé. Po deseti minutách už jich odvolilo prvních deset. Zajímavostí je, že tento okrsem má pod sebou i čtyři stovky lidí bezstálého bydliště, kteří mají adresu na radnici.

Způsoby přidělování hlasů
– Když volič označil jednu stranu a nic jiného – hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí.
– Když volič označil jednu stranu a navíc její jednotlivé kandidáty – hlas se započte každému kandidátu strany v pořadí od prvního dále až do pořadového čísla podle toho, kolik členů zastupitelstva se volí a k voličem provedenému označení jednotlivých kandidátů této strany se nepřihlíží.
– Když volič označil jednu stranu a ještě jednotlivé kandidáty jiných stran (jedné nebo více stran kromě označené strany) – hlas se započte napřed každému jednotlivě označenému kandidátu ostatních stran a poté tolika kandidátům označené strany v pořadí od prvního dále až do počtu, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva (rozdíl mezi počtem volených a počtem jednotlivě označených).
– Když volič označil pouze jednotlivé kandidáty (a nikoliv stranu), je jedno, zda jsou z téže strany nebo z různých stran – hlas se započte každému označenému kandidátu. Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR

Na radnici ve čtvrtek evidovali tři požadavky na mobilní volební urnu. Podle Milady Švihálkové, která má na strakonické radnici na starosti volby, jich bývá tak kolem deseti. „Lidé už vědí, že nám mají volat, zpravidla se ozvou až v pátek.“ Možnost je také domluvit se přímo u volební komise, kam volič patří, odkud pak za imobilním člověkem vyrazí. Pacientů v nemocnici se volby tentokrát víceméně nedotknou. V komunálních volbách nejsou ani zvláštní seznamy, ani voličské průkazy. „Každý musí volit v místě svého bydliště,“ vysvětlila Milada Švihálková. Naproti tomu v domovech pro seniory je voličů řada. Zpravidla si pracovnice radnice domluví konkrétní hodinu, přijdou tam s volební urnou. Ti, kdo se mohou pohybovat, odvolí na jednom místě a ty ostatní obejdou.

Ve Strakonicích bude otevřeno 28 volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 – restaurace Myslivna
Volební okrsek č. 2 – hasičská zbrojnice Dražejov
Volební okrsek č. 3 – prodejna potravin Jiří Hynek, Habeš
Volební okrsek č. 4 – hasičská zbrojnice Modlešovice
Volební okrsek č. 5 – Střední škola řemesel a služeb Strakonice, Zvolenská
Volební okrsek č. 6 – ZŠ Jiřího z Poděbrad
Volební okrsek č. 7 – STARZ, Máchova
Volební okrsek č. 8 – Gymnázium Strakonice
Volební okrsek č. 9 – Městské kulturní středisko
Volební okrsek č. 10 – MŠ Lidická – Spojařů
Volební okrsek č. 11 – kino U Mravenčí skály
Volební okrsek č. 12 – odbor dopravy MěÚ, Krále Jiřího z Poděbrad
Volební okrsek č. 13 – ZŠ a MŠ Povážská – Velké náměstí
Volební okrsek č. 14 – technické služby – Raisova
Volební okrsek č. 15 – MŠ Lidická
Volební okrsek č. 16 – ZŠ a MŠ Povážská – Lidická
Volební okrsek č. 17 – Nemocnice Strakonice
Volební okrsek č. 18 – Ministerstvo zemědělství ČR – Palackého náměstí
Volební okrsek č. 19 – Denní stacionář pro mentálně postižené – Ellerova
Volební okrsek č. 20 – Finanční úřad Strakonice – Na Ohradě
Volební okrsek č. 21 – MS Lidická – Školní
Volební okrsek č. 22 a č. 23 – ZŠ Dukelská
Volební okrsek č. 24 – autoškola Pella – Volyňská
Volební okrsek č. 25 – školní jídelna ZŠ a MŠ Povážská – Šumavská
Volební okrsek č. 26 – Moto Čadek – Povážská
Volební okrsek č. 27 – ZŠ Podsrp
Volební okrsek č. 28 – ZŠ F. L. Čelakovského

Jedinou další změnou bylo přesunutí volební místnosti na Povážské. Kvůli stavbě nové školní budovy bude tentokrát v prostoru obchodu Moto Čadek.

Ve Volyni bude pět volebních okrsků, které se oproti minulým volbám nezměnily
Volební okrsek č. 1 – náměstí Svobody (stará radnice)
Volební okrsek č. 2 – náměstí Svobody (stará radnice)
Volební okrsek č. 3 – náměstí Svobody (stará radnice)
Volební okrsek č. 4 – Černětice – požární zbrojnice SDH
Volební okrsek č. 5 – Zechovice čp. 5 – knihovna
Ve Vodňanech bude během komunálních voleb otevřeno celkem jedenáct volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 – Křtětice – Společenský dům (vedle pohostinství)
Volební okrsek č. 2 – Radčice – objekt prodejny čp. 32
Volební okrsek č. 3 – Pražák – budova hasičské zbrojnice
Volební okrsek č. 4 – Újezd – objekt prodejny čp. 35
Volební okrsek č. 5 – Víceúčelová hala Vodňany, ul. Výstavní čp. 726
Volební okrsek č. 6 – Dům dětí a mládeže Vodňany, ul. Kodádkova čp. 453
Volební okrsek č. 7 – MěÚ Vodňany (malá zasedací místnost) – Vodňany, nám. Svobody čp. 18
Volební okrsek č. 8 – MěÚ Vodňany (velká zasedací místnost) – Vodňany, nám. Svobody čp. 18
Volební okrsek č. 9 – MěÚ Vodňany (obřadní síň) – Vodňany, nám. Svobody čp. 18
Volební okrsek č. 10 – Doprava Záruba – Vodňany, ul. Stožická čp. 840
Volební okrsek č. 11 – Mateřská škola – Vodňany, ul. Výstavní čp. 1128
V Blatné bude otevřeno 11 volebních okrsků
Volební okrsek č. 1 - Základní umělecká škola, tř. J. P. Koubka čp. 4, Blatná
Volební okrsek č. 2 - Městský úřad, tř. T. G. Masaryka čp. 1 520, Blatná
Volební okrsek č. 3 - TJ, kuželna, Böhmova ul., Blatná
Volební okrsek č. 4 - Základní škola J. A. Komenského, nám. J.A. Komenského čp. 387, Blatná
Volební okrsek č. 5 - Základní škola Holečkova, Holečkova čp. 1061, Blatná
Volební okrsek č. 6 - Blatná, část Skaličany čp. 46
Volební okrsek č. 7 - Blatná, část Drahenický Málkov čp. 41
Volební okrsek č. 8 - Blatná, část Čekanice čp. 12
Volební okrsek č. 9 - Blatná, část Blatenka čp. 9
Volební okrsek č. 10 - Blatná, část Hněvkov čp. 17
Volební okrsek č. 11 - Blatná, část Milčice čp. 10

Volební urna bude putovat všemi městy

V Blatné evidují zatím jeden požadavek na mobilní volební urnu. V sobotu od 9 hodin budou mít možnost díky mobilní volební urně odvolit i klienti Domova pro seniory v Blatné. Ve Volyni si vyžádalo volební urnu několik lidí, především klienti domu s pečovatelskou službou ve volebním okrsku číslo 2. Ve Vodňanech se žádosti o mobilní volební urnu týkají celkem pěti okrsků.

V Lažanech odstoupila jedna kandidátka

V Lažanech zmizela z kandidátní listiny Martina Matoušková (27), která byla na devátém místě. „Odstoupila jsem z vlastní vůle, z pracovních důvodů,“ vysvětlila své rozhodnutí. Na kandidátce tak místo jedenácti jmen zůstalo deset.

Kvůli volbám úředníci vymění občanku na počkání

Máte–li propadlý občanský průkaz nebo jste ho ztratili a chcete jít volit, můžete si pro něj zajít nejen těsně před volbami, ale i v čase jejich konání.
Potvrdila to Milada Švihálková ze strakonické radnice. „Na oddělení občanských průkazů v ulici Smetanova budeme držet službu v době konání voleb. To znamená nejen v pátek, ale i v sobotu,“ dodala. Nový průkaz bude zdarma a bude mít platnost jeden rok. Stačí si s sebou přinést dvě fotografie. To platí nejen pro Strakonice, ale i pro všech 49 obcí v působnosti strakonického městského úřadu. Podobnou službu budou držet i v Blatné a ve Vodňanech. Volyně po této stránce spadá také pod Strakonice.

Distribuce volebních lístků měla být ukončená do 12. října. Pokud by je někdo přece jen nedostal, může si je vyzvednout až ve volební místnosti, kde budou. Například ve Strakonicích jsou k dispozici i na městském úřadě. Milada Švihálková předpokládá, že většina lidí přijde již s upravenými volebními lístky a nebude čekat s označováním až do volební místnosti. Například ve Strakonicích si totiž může volič vybírat mezi 231 kandidátem.