Nová zastávka v ulici Husova přece jen bude. Radnice od ní dala nejprve ruce pryč kvůli vysokým nákladům. Ty se nakonec podařilo snížit, a tak se přece jen může začít stavět.

„Jako cestující to nijak zvlášť neřeším, ale jako řidič budu ráda, že zmizí překážka v podobě autobusu, kterému občas nebylo jak se vyhnout,“ řekla včera žena z Volenicka stojící na zastávce. Karel Hvozdík ze Strakonic, který tímto místem často prochází, je jiného názoru. „Byly tu stromy, za plotem knihovny keře, teď to vše jde vniveč. Škoda,“ podotkl.

Rozpočet na letošní rok předpokládal náklady ve výši 3,2 milionu korun. Z těchto peněz měla vzniknout zastávka se zálivem tak, aby nebránila plynulé dopravě na této rušné komunikaci. Poté se ale podle slov místostarosty Pavla Pavla ukázalo, že bude nutná i překládka kabelů, což náklady prodražilo. Ty při výběrovém řízení dosáhly 4,3 milionu korun. „Realizaci jsme proto pozdrželi,“ připomněl.

S původním vítězem výběrového řízení firmou Strabag rada města jednala dál, až se jim náklady podařilo snížit, a to na 2,25 milionu korun. Radní proto původní výběrové řízení zrušili a poníženou zakázku zadali této firmě přímo. Podle mluvčí radnice Ireny Malotové úpravy spočívaly především v opěrných zdech. „Tam hlavně šla cena dolů,“ dodala.

Práce mají začít ještě v tomto týdnu. Jak uvedl Pavel Pavel, hotovy by měly být ještě před zimou. „Dopravní uzavírky by stavba přinést neměla,“ poznamenal. Částečné omezení tam však má trvat do 20. listopadu.

Přestavba zastávky souvisí s rekonstrukcí Velkého náměstí. Právě tam je přeložena řada spojů, které do té doby jezdily centrem. Zda se hromadná doprava na náměstí vrátí, zůstává otevřené. Rozhodnutí má padnout po skončení rekonstrukce koncem příštího roku.

Další přesuny
Se zahájením rekonstrukce Velkého náměstí odtud musela hromadná autobusová doprava pryč. Kromě zastávky v ulici Husova některé spoje stavějí u sv. Markéty a v opačném směru u pivovaru. Na obou místech stavební úpravy potřeba nebyly. Zastávka u sv. Markéty už existovala a u pivovaru vznikla v dosavadním odstavném pruhu.