Podle oficiálních informací jde o plánovanou opravu, kterou provádí Povodí Vltavy. Místní ale vidí příčinu jinde.

Letos na začátku léta se totiž na jezu v nedaleké Štěkni utopil dvacetiletý mladík, který v trámech ve šlajsně uvízl. Téměř vzápětí Povodí trámy na štěkeňském jezu vyměnilo.

„Proč by s tím tak chvátali? Roky se nic nedělo a teď dva skoro stejné jezy kilometr od sebe,“ vyjádřil se jeden z občanů Přeborovic.

„Nemá to s tím nic společného. Tragédie nás rozhodně mrzí, ale nijak s opravami a údržbou nesouvisí,“ řekl Jiří Nevoral z Povodí Vltavy Strakonice.

Trámy, tvořící přeborovickou šlajsnu, měří téměř šest metrů a mají rozměry 20x18 centimetrů.